SLUŽBY - TĚLO


PŘÍSTROJOVÁ​ ​ KOMPRESNÍ​ ​ LYMFODRENÁŽ ODSTRANĚNÍ​ ​ TETOVÁNÍ JIZVY,​ ​ STRIE NEHTOVÁ​ ​ PLÍSEŇ NADMĚRNÉ​ ​ POCEN​Í PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY ROZŠÍŘENÉ​ ​ ŽILKY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY ZPEVNĚNÍ​ ​ OCHABLÉ​ ​ KŮŽE NEINVAZIVNÍ​ ​ LIPOSUKCE​ ​ A ​ ​ CELULITIDA OTOKY​ ​ NOHOU PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ ​ TĚLA

Výrazně​ ​ zmnožený​ ​ růst​ ​ chloupků​ ​ na​ ​ nohou,​ ​ v ​ ​ tříslech,​ ​ v ​ ​ podpažních​ ​ jamkách​ ​ a ​ ​ v ​ ​ obličeji způsobený​ ​ genetickou​ ​ predispozicí,​ ​ léky​ ​ nebo​ ​ hormonálním​ ​ onemocněním.

Nejčastější​ ​ místa​ ​ ošetření​ ​ na​ ​ těle​ ​ jsou:

u​ ​ dam:​ ​ podpaží,​ ​ nohy,​ ​ třísla,​ ​ předloktí,

u​ ​ pánů:​ ​ záda,​ ​ hrudník,​ ​ ramena.

DEPILACE

neboli​ ​ dočasné​ ​ odstranění​ ​ chloupku​ ​ jeho​ ​ vytrhnutím

Teplým​ ​ voskem

V tomto případě jde o rychlé zbavení se chloupků vytržením. Efekt je okamžitý, ale chloupek samo-zřejmě po čase opět vyroste. V některých případech může dojít ke zeslabení chloupků, ale​ ​ proříd-nutí​ ​ není​ ​ zcela​ ​ běžné.

EPILACE​

​neboli​ ​ cílená​ ​ redukce,​ ​ oslabení​ ​ až​ ​ zamezení​ ​ růstu​ ​ chloupku.

CPL​ ​ – ​ ​ kalibrované​ ​ pulzní​ ​ světlo

Chloupky lehce zabarvené a tmavší, tenké či silnější a na větší ploše lze pohodlně a rychle reduko-vat právě touto metodou. Jedná se o metodu působení záblesků intenzivního světla s absorbcí v melaninu chloupku. K tomuto ošetření doporučujeme konzultaci, ke které se dostavte ,prosím, s neoholenými chloupky – cílem konzultace je optimální nastavení přístroje k řádnému plánované-mu ošetření.

K redukci růstu chloupků dochází postupně a je nutno​ ​ absolvovat​ ​ více​ ​ ošetření.

Doporučený počet opakování: 6x – 8x. Interval mezi ošetřeními záleží na rychlosti růstu chloupků​ ​ v ​ ​ dané​ ​ oblasti,​ ​ povětšinou​ ​ 3 ​ ​ – ​ ​ 5 ​ ​ týdnů.

Laserová​ ​ epilace​ ​ diodovým​ ​ laserem

Jde o nejintenzivnější metodu epilace větších ploch dnešní estetické medicíny. Diodový laser ope-ruje s paprskem světla se specifickou délkou 810 nm. Poškození kůže je mizivé, naopak optimálně zasahuje do melaninu lehce zabarveného a tmavšího chloupku. K tomuto ošetření doporučujeme konzultaci, ke které se dostavte ,prosím, s neoholenými chloupky – cílem​ ​ konzultace​ ​ je​ ​ optimální​ ​ nastavení​ ​ přístroje​ ​ k ​ ​ řádnému​ ​ plánovanému​ ​ ošetření.

Doporučujeme​ ​ opakované​ ​ ošetření,​ ​ povětšinou​ ​ 3x​ ​ – ​ ​ 6x,​ ​ v ​ ​ intervalu​ ​ ošetření​ ​ 6 ​ ​ týdnů.

Laserová​ ​ epilace​ ​ Nd:YAG​ ​ laserem

Při​ ​ této​ ​ metodě​ ​ opět​ ​ působí​ ​ laserový​ ​ paprsek​ ​ určité​ ​ vlnové​ ​ délky,​ ​ a ​ ​ to​ ​ konkrétně​ ​ 1064​ ​ nm. Toto​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ vhodné​ ​ pro​ ​ epilaci​ ​ jednotlivých​ ​ chloupků​ ​ na​ ​ menších​ ​ plochách,​ ​ zejména​ ​ u tmavé​ ​ až​ ​ černé​ ​ pleti.