SLUŽBY - TĚLO


PŘÍSTROJOVÁ​ ​ KOMPRESNÍ​ ​ LYMFODRENÁŽ ODSTRANĚNÍ​ ​ TETOVÁNÍ JIZVY,​ ​ STRIE NEHTOVÁ​ ​ PLÍSEŇ NADMĚRNÉ​ ​ POCEN​Í PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY ROZŠÍŘENÉ​ ​ ŽILKY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY ZPEVNĚNÍ​ ​ OCHABLÉ​ ​ KŮŽE NEINVAZIVNÍ​ ​ LIPOSUKCE​ ​ A ​ ​ CELULITIDA OTOKY​ ​ NOHOU PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ ​ TĚLA

ODSTRANĚNÍ​ ​ PIGMENTOVÝCH​ ​ SKVRN

I na těle jsou pigmentové skvrny. První skvrny se objevují nejčastěji v oblastech těla, které jsou vystavené slunečním paprskům – vznikají tak např. pihy či solární lentigo. Jiné jsou od narození nebo vznikají v průběhu let, např. stařecké skvrny, skvrny způsobené hormonálními změnami (např. chloazma), stopy po akné, atd. Některé fototypy jsou pigmentovými​ ​ skvrnami​ ​ postižené​ ​ častěji.

Pigmentové​ ​ skvrny​ ​ lze​ ​ lehce​ ​ redukovat​ ​ až​ ​ odstranit​ ​ několika​ ​ způsoby:

Chemický​ ​ peeling ​ ​

depigmentační​ ​ povrchový​ ​ lékařský​ ​ peeling​ ​ ALPHA​ ​ PEEL​ ​ je​ ​ zaměřen​ ​ speciálně​ ​ na​ ​ problémy způsobené​ ​ slunečním​ ​ zářením​ ​ a ​ ​ na​ ​ nadměrnou​ ​ pigmentaci.​ ​ Proniká​ ​ do​ ​ pigmentových buněk​ ​ pokožky​ ​ (melanocytů)​ ​ a ​ ​ účinně​ ​ redukuje​ ​ nežádoucí​ ​ zbarvení.​ ​ Je​ ​ vhodný​ ​ pro​ ​ všechny typy​ ​ pleti​ ​ na​ ​ redukci​ ​ pigmentových​ ​ skvrn,​ ​ povrchovou​ ​ melazmu​ ​ a ​ ​ pozánětlivé​ ​ pigmentace. APLHA​ ​ PEEL​ ​ je​ ​ určen​ ​ výhradně​ ​ pro​ ​ profesionální​ ​ péči​ ​ rukama​ ​ zkušeného​ ​ odborníka.

Podrobnější ​ ​ informace

Hlavní​ ​ účinnou​ ​ složkou​ ​ v ​ ​ lékařském​ ​ peelingu​ ​ ALPHA​ ​ PEEL​ ​ je​ ​ kyselina​ ​ mandlová,​ ​ alfa hydroxykyselina,​ ​ v ​ ​ inovovaném​ ​ světě​ ​ kosmetiky​ ​ používaná​ ​ pro​ ​ své​ ​ významné​ ​ exfoliační, antibakteriální​ ​ a ​ ​ antioxidační​ ​ vlastnosti.​ ​ V ​ ​ důsledku​ ​ těchto​ ​ vlastností​ ​ ALPHA​ ​ PEEL​ ​ výrazně napomáhá​ ​ buněčné​ ​ obnově​ ​ epidermis​ ​ a ​ ​ zároveň​ ​ stimuluje​ ​ tvorbu​ ​ kolagenních​ ​ vláken​ ​ v dermis.​ ​ Kyselina​ ​ mandlová​ ​ narušuje​ ​ „kontaktní​ ​ můstky“​ ​ mezi​ ​ odumřelými​ ​ buňkami epidermis,​ ​ díky​ ​ tomu​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ jejich​ ​ uvolnění​ ​ a ​ ​ odloučení​ ​ od​ ​ kůže.​ ​ Tento​ ​ typ​ ​ peelingu​ ​ je​ ​ k pleti​ ​ šetrnější​ ​ a ​ ​ je​ ​ možné​ ​ jej​ ​ aplikovat​ ​ i ​ ​ na​ ​ tmavší​ ​ typ​ ​ kůže.

Odstraňování​ ​ pigmentových​ ​ skvrn​ ​ kalibrovaným​ ​ pulzním​ ​ světlem​ ​ (CPL)​ ​ přístrojem​ ​ X LASE

CPL​ ​ má​ ​ dokonalejší​ ​ průběh​ ​ působícího​ ​ emitovaného​ ​ pulsu,​ ​ než​ ​ mají​ ​ běžné​ ​ IPL​ ​ (intenzivní pulsní​ ​ světlo)​ ​ přístroje​ ​ a ​ ​ ve​ ​ srovnání​ ​ s ​ ​ ostatními​ ​ IPL​ ​ systémy​ ​ dostupnými​ ​ na​ ​ trhu​ ​ se​ ​ X ​ ​ LASE prokázal​ ​ jako​ ​ jeden​ ​ z ​ ​ nejvýkonnějších. ​

​Laserové​ ​ odstraňování​ ​ pigmentových​ ​ skvrn​ ​ přístrojem​ ​ X ​ ​ LASE

Nd:​ ​ YAG​​ ​ v ​ ​ přístroji​ ​ X ​ ​ LASE​ ​ je​ ​ laser​ ​ s ​ ​ nejlepším​ ​ bezpečnostním​ ​ profilem​ ​ a ​ ​ lze​ ​ jej​ ​ bez​ ​ větších obav​ ​ použít​ ​ i ​ ​ v ​ ​ případě​ ​ tmavé​ ​ pokožky.​ ​ Lze​ ​ jím​ ​ odstranit​ ​ i ​ ​ hlubší​ ​ pigmentové​ ​ skvrny (dermální)​ .

Podrobnější​ ​ informace

Laser​ ​ je​ ​ monochromatický​ ​ světelný​ ​ zdroj​ ​ (jedna​ ​ vlnová​ ​ délka),​ ​ zatímco​ ​ intenzivní polychromatické​ ​ světelné​ ​ zdroje​ ​ (IPL)​ ​ emitují​ ​ pulsní​ ​ světlo​ ​ v ​ ​ širokém​ ​ pásu​ ​ vlnových​ ​ délek mezi​ ​ 420​ ​ až​ ​ 1200​ ​ nm.​ ​ CPL​ ​ je​ ​ druh​ ​ IPL,​ ​ ve​ ​ kterém​ ​ se​ ​ široké​ ​ spektrum​ ​ světla​ ​ upravuje pomocí​ ​ tzv.​ ​ cut-off​ ​ filtrů.​ ​ Cut-off​ ​ filtry​ ​ slouží​ ​ k ​ ​ zúžení​ ​ šířky​ ​ pásma​ ​ vlnových​ ​ délek emitovaných​ ​ tak,​ ​ aby​ ​ se​ ​ selektivně​ ​ zaměřili​ ​ na​ ​ různé​ ​ struktury​ ​ v ​ ​ různých​ ​ hloubkách​ ​ pleti. Obě​ ​ technologie​ ​ přístroje​ ​ X ​ ​ LASE​ ​ - ​ ​ CPL​ ​ technologie​ ​ aplikovaná​ ​ přes​ ​ příslušné​ ​ cut-off​ ​ filtry jakož​ ​ i ​ ​ laserový​ ​ aplikátor​ ​ (Nd:​ ​ YAG​ ​ paprsek)​ ​ - ​ ​ pracují​ ​ na​ ​ principu​ ​ selektivní​ ​ fototermolýzy. Emitované​ ​ světelná​ ​ energie​ ​ je​ ​ absorbována​ ​ v ​ ​ cílových​ ​ strukturách,​ ​ kde​ ​ se​ ​ mění​ ​ na​ ​ teplo​ ​ a způsobí​ ​ destrukci​ ​ nebo​ ​ denaturaci​ ​ cílových​ ​ molekul​ ​ (tepelné​ ​ poškození).​ ​ Tepelné​ ​ poškození je​ ​ však​ ​ žádoucí​ ​ reakcí,​ ​ která​ ​ vede​ ​ k ​ ​ následným​ ​ příznivým​ ​ dějům,​ ​ podle​ ​ toho,​ ​ jakou problematiku​ ​ řešíme,​ ​ a ​ ​ tedy,​ ​ na​ ​ kterou​ ​ strukturu​ ​ / ​ ​ struktury​ ​ jsme​ ​ se​ ​ zacílili.​ ​ Případě odstraňování​ ​ pigmentových​ ​ skvrn​ ​ je​ ​ cílovou​ ​ strukturou​ ​ (chromatofory)​ ​ pigment​ ​ kůže​ ​ - melanin.

Pravidelná​ ​ aplikace​ ​ aktivního​ ​ vitaminu​ ​ C ​ ​ v ​ ​ rámci​ ​ odborného​ ​ derma–ošetření

Opakovaná​ ​ aplikace​ ​ tohoto​ ​ typu​ ​ ošetření​ ​ vede​ ​ k ​ ​ harmonizaci​ ​ barvy​ ​ kůže,​ ​ redukci​ ​ pigmentových skvrn​ ​ a ​ ​ zlepšení​ ​ ​ struktury​ ​ kůže.​ ​ Aktivní​ ​ vitamin​ ​ C ​ ​ je​ ​ důležitým​ ​ elementem​ ​ ​ při​ ​ budování​ ​ nových kolagenních​ ​ a ​ ​ elastinových​ ​ vláken.

Mikrokrystalová​ ​ dermabrase​ ​ se​ ​ spolupůsobením​ ​ biostimulačního​ ​ laseru

Povrchové vrstvy mrtvých buněk lze odstranit i obroušením čistými krystalky. Tím se odstraní i pigmentem zbarvené zbytky odumřelých buněk. Pro urychlení hojení kůže a aktivaci samoregeneračních pochodů je skvělým doplněním paralelně působící biostimulační laser s vlnovou délkou 635 nm. Toto ošetření samo o sobě, pokud je provedeno správně a režim dodržen, neovlivňuje aktivitu melanocytů (v případě vystavení se UV paprskům může dojít k hyperpigmentacím!). Proto doporučujeme navázat na další ošetření s aplikacíkoncentrátů aktivních elektroporace..). látek tlumících aktivitu melanocytů (injekční mezoterapie)

Po ošetření doporučujeme používat ochranné prvky před působením UV paprsků alespoň 5 -​ ​ 7dnů.