SLUŽBY - TĚLO


PŘÍSTROJOVÁ​ ​ KOMPRESNÍ​ ​ LYMFODRENÁŽ ODSTRANĚNÍ​ ​ TETOVÁNÍ JIZVY,​ ​ STRIE NEHTOVÁ​ ​ PLÍSEŇ NADMĚRNÉ​ ​ POCEN​Í PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY ROZŠÍŘENÉ​ ​ ŽILKY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY ZPEVNĚNÍ​ ​ OCHABLÉ​ ​ KŮŽE NEINVAZIVNÍ​ ​ LIPOSUKCE​ ​ A ​ ​ CELULITIDA OTOKY​ ​ NOHOU PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ ​ TĚLA

Monopolární​ ​ radiofrekvence

Radiofrekvence se využívá při redukci nevzhledných tukových polštářů, projevů celulitidy, strií a zlepšení prokrvení kůže, stimuluje novotvorbu kolagenových a elastinových vláken, redukuje ochablost kůže. Monopolární RF dosahuje vyšší hustotu energie a hlubší penetraci (hloubka 5-6 mm). Dosažená cílová teplota v tkáni je 60 - 65 °C a na povrchu pokožky 40 °C,​ ​ bez​ ​ poškození​ ​ kůže​ ​ díky​ ​ systému​ ​ chlazení.

Monopolární radiofrekvenci lze kombinovat s podtlakovou endomasáží nebo neinvazivní mezoterapií​ ​ elektroporací.

Podrobnější ​ ​ informace

K masáži tkáně (endomasáž) dochází prostřednictvím vakua (podtlak), jež je založené na mechanickém odsávacím systému. Příznivou funkcí endomasáže je nejenom redukce celulitidy, ale také umožňuje lymfatickou drenáž, redukci tukové vrstvy, vyhlazení pokožky či ošetřování lymfedému různého původu. V podkoží dochází ke zvýšení krevní cirkulace a tím se do buněk dostává​ ​ více​ ​ krve​ ​ a ​ ​ živin.​ ​ Současně​ ​ jsou​ ​ ve​ ​ větší​ ​ míře​ ​ vyplavovány​ ​ toxiny​ ​ a ​ ​ další​ ​ odpadní​ ​ látky.

Prostřednictví elektroporace, což jsou krátké a intenzivní elektrické impulsy, dochází k propustnosti buněčné membrány bez jejího poškození. Do buněk pronikají speciální koncentráty s​ ​ obsahem​ ​ bioaktivních​ ​ látek​ ​ a ​ ​ tím​ ​ se​ ​ zlepšuje​ ​ pružnost​ ​ kůže.

Přístroj vytváří svým tepelným účinkem pseudo zánětlivý proces v těle (což tělu nijak neškodí, ba naopak.). Tělo se začne bránit spuštěním uvolňování hojivých mediátorů a růstem fibroblastů. Vzniká tak nová vrstva kolagenu, která pokožku vypíná, zahušťuje a zpevňuje. Tato technologie je​ ​ optimální​ ​ pro​ ​ bezbolestnou​ ​ termolipolýzu​ ​ se​ ​ současným​ ​ vypnutím​ ​ a ​ ​ omlazením​ ​ kůže.

Kavitace​ ​ s ​ ​ monopolární​ ​ radiofrekvencí

Technologie jako je kavitace se využívá při redukci tukových vrstev a redukci celulitidy. Působením nízkofrekvenčního ultrazvuku dohází ke vzniku bublinek v mezibuněčném prostoru. Pohybem a praskáním bublinek dochází k implozi (náhle vyrovnání tlaku dovnitř prostoru předtím uzavřeného), která vytvoří rázovou vlnu a ta zajistí poškození membrány tukové buňky. Přirozenou cestou se tělo zbaví poškozených tukových buněk a odpadních látek.

Díky radiofrekvenci dochází k stimulaci fibroblastů a k tvorbě nových elastinových a kolagenních​ ​ vláken.​ ​ Pokožka​ ​ se​ ​ tak​ ​ posiluje​ ​ a ​ ​ obnovuje.

Bipolární​ ​ radiofrekvence​ ​ s ​ ​ podtlakem

Současně působí a zahřívá jak hlubokou tak i povrchovou vrstvu tkáně. Lokální zahřátí zabezpečené přisátím (podtlakem) způsobuje okamžitou kontrakci (stažení) kolagenových vláken a současně zvyšuje aktivitu fibroblastů i metabolismus tukových buněk. Tím dochází k​ ​ zintenzivnění​ ​ tvorby​ ​ nových​ ​ kolagenových​ ​ a ​ ​ elastinových​ ​ vláken​ ​ i ​ ​ redukci​ ​ tukové​ ​ tkáně.

Mikrojehličková​ ​ radiofrekvence

Jedná se o rejuvenační ošetření radiofrekvencí aplikované pomocí mnoha jehliček různé délky (výběr dle typu ošetření a ošetřované oblasti), které se zanořují do pokožky. Výsledkem je vypnutí kontur tváře, redukce i hlubokých vrásek a pórů, redukce přehnané tvorby​ ​ kožního​ ​ mazu,​ ​ jizev​ ​ různého​ ​ původu​ ​ a ​ ​ strií.

Podrobnější​ ​ informace

Při aplikaci je kůže vtahována prostřednictví vakua do dutiny a propíchnuta mikro-jehelcem, který vytvoří tisíce drobných ranek. S paralelním působením monopolární radiofrekvence dochází ke zpevnění a remodelaci vnitřních tkání a současně je i aplikován koncentrát aktivních látek. Principem mikrojehličkové mezoterapie je stimulace růstových faktorů. Fibroblasty, které tvoří novou mezibuněčnou hmotu, se přesouvají do místa poškození. Zde tvoří​ ​ novou​ ​ podpůrnou​ ​ strukturu,​ ​ kolagen​ ​ a ​ ​ následně​ ​ elastinová​ ​ vlákna.

Následně může být provedena neinvazivní mezoterapie iontoforesou, sonoporací nebo elektroporací se současnou aplikací vysoce výživného koncentrátu s rostlinnými kmenovými buňkami, s aktivními látkami poslední generace, vitaminy, minerály s dokonalým průnikemaž do nejhlubších vrstev pokožky k optimální výživě aktivních buněk, a tím i k tvorbě omlazené​ ​ zdravé​ ​ pokožky.

Elektroporace

nám​ ​ umožní​ ​ zavedení​ ​ speciálního​ ​ koncentrátu​ ​ s ​ ​ obsahem​ ​ bioaktivních​ ​ substancí zlepšujících​ ​ pružnost​ ​ kůže​ ​ do​ ​ buněk,​ ​ bez​ ​ poškození​ ​ buněčné​ ​ membrány,​ ​ otevřením dočasných​ ​ membránových​ ​ pórů​ ​ / ​ ​ vodivých​ ​ kanálků.​ ​ Elektroporace​ ​ je​ ​ vhodná​ ​ zejména​ ​ jako významné​ ​ doplnění​ ​ některého​ ​ z ​ ​ předchozích​ ​ přístrojových​ ​ ošetření,​ ​ čímž​ ​ dojde​ ​ k zintenzivnění​ ​ účinku.

Podrobnější​ ​ informace

Elektroporace​ ​ je​ ​ technika,​ ​ při​ ​ které​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ lokálnímu​ ​ použití​ ​ krátkých​ ​ a ​ ​ intenzivních elektrických​ ​ impulsů​ ​ způsobujících​ ​ propustnost​ ​ buněčné​ ​ membrány.​ ​ Tím​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ pronikání aplikovaných​ ​ účinných​ ​ látek​ ​ přímo​ ​ do​ ​ buňky​ ​ a ​ ​ zvyšuje​ ​ se​ ​ tak​ ​ vliv​ ​ těchto​ ​ látek​ ​ v ​ ​ tkáni,​ ​ která​ ​ je vystavena​ ​ těmto​ ​ podnětům.