SLUŽBY - TVÁŘ, KRK, DEKOLT


ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ X LASE PLUS LASEREM BOTOX - DYSPORT KRKU (platyzma) KOSMETICKÉ​ ​ SLUŽBY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY REDUKCE​ ​ PODBRADKU​ ​ A ​ ​ ZPEVNĚNÍ​ ​ SPODNÍCH​ ​ KONTUR OBLIČEJE LÉČBA​ ​ ROZŠÍŘENÝCH​ ​ CÉVEK ZVĚTŠENÍ​ ​ RTŮ​ ​ KYSELINOU​ ​ HYALURONOVOU KRUHY​ ​ A ​ ​ VÁČKY​ ​ POD​ ​ OČIMA AKNÉ,​ ​ NEČISTÁ​ ​ PLEŤ PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY JIZVY VRÁSKY PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ PLETI

Problémy​ ​ s ​ ​ nevyváženou,​ ​ mastnou​ ​ pletí​ ​ se​ ​ sklonem​ ​ k ​ ​ akné​ ​ často​ ​ vznikají​ ​ již​ ​ v ​ ​ období dospívání,​ ​ kdy​ ​ se​ ​ v ​ ​ těle​ ​ „bouří​ ​ hormony“.​ ​ Nedůsledná​ ​ či​ ​ nevhodná​ ​ péče​ ​ o ​ ​ pokožku​ ​ v ​ ​ tomto věku​ ​ může​ ​ být​ ​ později​ ​ příčinou​ ​ jejího​ ​ nezdravého​ ​ vzhledu.​ ​ Nejsou​ ​ to​ ​ však​ ​ jen​ ​ dispozice, které​ ​ se​ ​ na​ ​ Vaší​ ​ pleti​ ​ podepisují​ ​ – ​ ​ v ​ ​ každé​ ​ fázi​ ​ Vašeho​ ​ života​ ​ se​ ​ pleť​ ​ stává​ ​ i ​ ​ zrcadlem​ ​ Vaší duše​ ​ a ​ ​ Vašeho​ ​ životního​ ​ stylu.

V​ ​ našem​ ​ centru​ ​ estetické​ ​ medicíny​ ​ ​ poskytujeme​ ​ jak​ ​ přístrojové,​ ​ tak​ ​ i ​ ​ manuální​ ​ ošetření aknózní​ ​ pleti.

Chemický​ ​ peeling

ALPHA​ ​ PEEL​ ​ (RENLIVE)​ ​ s ​ ​ 50%​ ​ kyselinou​ ​ mandlovou​ ​ je​ ​ dobře​ ​ snášena​ ​ forma​ ​ chemického peelingu​ ​ pro​ ​ všechny​ ​ typy​ ​ pleti,​ ​ včetně​ ​ aknózní,​ ​ se​ ​ silným​ ​ protibakteriálním​ ​ účinkem.

Podrobnější ​ ​ informace

Hlavní​ ​ účinnou​ ​ složkou​ ​ v ​ ​ lékařském​ ​ peelingu​ ​ ALPHA​ ​ PEEL​ ​ je​ ​ kyselina​ ​ mandlová,​ ​ alfa hydroxykyselina,​ ​ v ​ ​ inovovaném​ ​ světě​ ​ kosmetiky​ ​ používaná​ ​ pro​ ​ své​ ​ významné​ ​ exfoliační, antibakteriální​ ​ a ​ ​ antioxidační​ ​ vlastnosti.​ ​ V ​ ​ důsledku​ ​ těchto​ ​ vlastností​ ​ ALPHA​ ​ PEEL​ ​ výrazně napomáhá​ ​ buněčné​ ​ obnově​ ​ epidermis​ ​ a ​ ​ zároveň​ ​ stimuluje​ ​ tvorbu​ ​ kolagenních​ ​ vláken​ ​ v dermis.​ ​ Kyselina​ ​ mandlová​ ​ narušuje​ ​ „kontaktní​ ​ můstky“​ ​ mezi​ ​ odumřelými​ ​ buňkami epidermis,​ ​ díky​ ​ tomu​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ jejich​ ​ uvolnění​ ​ a ​ ​ odloučení​ ​ od​ ​ kůže.​ ​ Tento​ ​ typ​ ​ peelingu​ ​ je​ ​ k pleti​ ​ šetrnější​ ​ a ​ ​ je​ ​ možné​ ​ jej​ ​ aplikovat​ ​ i ​ ​ na​ ​ tmavší​ ​ typ​ ​ kůže. 

APLIKACE​ ​ ACTIVE​ ​ C ​ ​ ANTI​ ​ OXIDANT

Jde​ ​ o ​ ​ ošetření,​ ​ při​ ​ kterém​ ​ je​ ​ aplikován​ ​ koncentrát​ ​ aktivního​ ​ vitaminu​ ​ C ​ ​ a ​ ​ dalších​ ​ aktivních látek​ ​ s ​ ​ významným​ ​ hojivým​ ​ i ​ ​ dezinfekčním​ ​ efektem,​ ​ dále​ ​ s ​ ​ obsahem​ ​ hydratující​ ​ kyseliny hyaluronové.

Podrobnější ​ ​ informace

Obsahuje​ ​ koncentrát​ ​ vitamínu​ ​ C,​ ​ který​ ​ má​ ​ příznivý​ ​ účinek​ ​ na​ ​ pleť​ ​ a ​ ​ podporuje​ ​ tvorbu kolagenu​ ​ a ​ ​ elastinu,​ ​ čímž​ ​ dodá​ ​ pokožce​ ​ větší​ ​ kompaktnost,​ ​ jas​ ​ a ​ ​ jednotnou​ ​ barvu.​ ​ Je klíčový​ ​ pro​ ​ prevenci​ ​ a ​ ​ boj​ ​ se​ ​ vznikem​ ​ vrásek​ ​ a ​ ​ zlepšení​ ​ pružnosti​ ​ kůže​ ​ a ​ ​ na​ ​ akné.​ ​ Active​ ​ C zabraňuje​ ​ výskytu​ ​ faktorů​ ​ vyvolávaných​ ​ volnými​ ​ radikály,​ ​ které​ ​ jsou​ ​ zodpovědné​ ​ za poškození​ ​ buněk​ ​ a ​ ​ předčasné​ ​ stárnutí​ ​ kůže.​ ​ Je​ ​ ideální​ ​ pro​ ​ aknosní,mastnou​ ​ pleť. 

Kalibrované​ ​ pulsní​ ​ světlo​ ​ (CPL)

Má​ ​ dokonalejší​ ​ průběh​ ​ působícího​ ​ emitovaného​ ​ pulsu,​ ​ než​ ​ mají​ ​ běžné​ ​ IPL​ ​ (intenzivní​ ​ pulsní světlo)​ ​ přístroje.​ ​ Ve​ ​ srovnání​ ​ s ​ ​ ostatními​ ​ IPL​ ​ systémy​ ​ dostupnými​ ​ na​ ​ trhu​ ​ se​ ​ X ​ ​ LASE prokázal​ ​ jako​ ​ jeden​ ​ z ​ ​ nejvýkonnějších.​ ​ Jednoduchou​ ​ výměnou​ ​ cut-off​ ​ filtru​ ​ a ​ ​ nastavením příslušných​ ​ parametrů​ ​ víme​ ​ v ​ ​ rámci​ ​ jednoho​ ​ ošetření​ ​ řešit​ ​ řadu​ ​ nedostatků​ ​ pleti.

Podrobnější ​ ​ informace

Vysoko​ ​ intenzivní​ ​ polychromatické​ ​ světelné​ ​ zdroje​ ​ (IPL)​ ​ emitují​ ​ pulsní​ ​ světlo​ ​ v ​ ​ širokém​ ​ pásu vlnových​ ​ délek​ ​ mezi​ ​ 420​ ​ až​ ​ 1200​ ​ nm.​ ​ CPL​ ​ je​ ​ druh​ ​ IPL,​ ​ ve​ ​ kterém​ ​ se​ ​ široké​ ​ spektrum​ ​ světlaupravuje​ ​ pomocí​ ​ tzv.​ ​ cut-off​ ​ filtrů.​ ​ Cut-off​ ​ filtry​ ​ slouží​ ​ k ​ ​ zúžení​ ​ šířky​ ​ pásma​ ​ vlnových​ ​ délek emitovaných​ ​ tak,​ ​ aby​ ​ se​ ​ selektivně​ ​ zaměřili​ ​ na​ ​ různé​ ​ struktury​ ​ v ​ ​ různých​ ​ hloubkách​ ​ pleti. CPL​ ​ technologie​ ​ aplikovaná​ ​ přes​ ​ příslušné​ ​ cut-off​ ​ filtry​ ​ pracuje​ ​ na​ ​ principu​ ​ selektivní fototermolýzy.​ ​ Emitované​ ​ světelná​ ​ energie​ ​ je​ ​ absorbována​ ​ v ​ ​ cílových​ ​ strukturách,​ ​ kde​ ​ se mění​ ​ na​ ​ teplo​ ​ a ​ ​ způsobí​ ​ destrukci​ ​ nebo​ ​ denaturaci​ ​ cílových​ ​ molekul​ ​ (tepelné​ ​ poškození). Tepelné​ ​ poškození​ ​ je​ ​ však​ ​ žádoucířátí​ ​ vody​ ​ způsobuje​ ​ zahřátí​ ​ kolagenových​ ​ vláken,​ ​ což vyúsťuje​ ​ do​ ​ stažení​ ​ mazových​ ​ žláz​ ​ a ​ ​ redukce​ ​ vylučování​ ​ mazu,​ ​ jakož​ ​ i ​ ​ tvorby​ ​ nových kolagenových​ ​ vláken.​ ​ Zahříváním​ ​ porfyrinu​ ​ v ​ ​ těle​ ​ aknózních​ ​ bakterií​ ​ ztrácejí​ ​ bakterie schopnost​ ​ množení​ ​ a ​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ jejich​ ​ odumírání.

PLEŤ​ ​ SE​ ​ ZHOJENÝM​ ​ AKNÉ,​ ​ S ​ ​ JIZVAMI​ ​ A ​ ​ PIGMENTOVÝMI​ ​ SKVRNAMI​ ​ PO​ ​ AKNÉ

Profesionální​ ​ péče​ ​ Top​ ​ Esthetic​ ​ centra:

Ke​ ​ zlepšení​ ​ vzhledu​ ​ Vám​ ​ nabízíme​ ​ několik​ ​ možností​ ​ přístrojového​ ​ ošetření:

Mikrodermabraze​ ​ s ​ ​ biostimulačním​ ​ laserem

Díky​ ​ citlivému​ ​ nastavení​ ​ hloubky​ ​ abrase​ ​ máme​ ​ možnost​ ​ významně​ ​ redukovat​ ​ jizvy​ ​ i pigmentové​ ​ skvrny.​ ​ Patentovaná​ ​ duální​ ​ technologie​ ​ spolupůsobení​ ​ biostimulačního​ ​ laseru urychluje​ ​ regenerační​ ​ a ​ ​ hojivé​ ​ procesy.

Radiofrekvenční​ ​ remodelace,​ ​ redukce​ ​ mazotvorby​ ​ a ​ ​ harmonizace​ ​ textury​ ​ pleti

jde​ ​ o ​ ​ nechirurgický,​ ​ nebolestivý,​ ​ naopak​ ​ příjemný​ ​ a ​ ​ bezpečný​ ​ efektivní​ ​ postup​ ​ s ​ ​ výsledným vypnutím​ ​ pleti,​ ​ redukcí​ ​ jizev,​ ​ redukcí​ ​ mazotvorby​ ​ a ​ ​ zúžením​ ​ pórů​ ​ díky​ ​ působení​ ​ specifického střídavého​ ​ el.​ ​ proudu,​ ​ který​ ​ se​ ​ ve​ ​ hloubce​ ​ kůže​ ​ mění​ ​ na​ ​ teplo.​ ​ Cílová​ ​ teplota​ ​ v ​ ​ hloubce​ ​ kůže jest​ ​ kolem​ ​ 60%,​ ​ avšak​ ​ vzhledem​ ​ k ​ ​ dokonalému​ ​ povrchovému​ ​ chlazení​ ​ našimi​ ​ přístroji nedochází​ ​ k ​ ​ žádnému​ ​ poškození​ ​ nebo​ ​ dokonce​ ​ popálení​ ​ povrchu​ ​ kůže​ ​ klienta.​ ​ V dlouhodobém​ ​ pohledu​ ​ se​ ​ zlepšují​ ​ kontury​ ​ obličeje,​ ​ vyhlazují​ ​ se​ ​ vrásky​ ​ a ​ ​ dochází​ ​ i ​ ​ k omlazení​ ​ unavené​ ​ mdlé​ ​ pleti.​ ​ Změny​ ​ Vás​ ​ mile​ ​ překvapí​ ​ již​ ​ po​ ​ prvním​ ​ ošetření!

Mikrojehličkování​ ​ – ​ ​ microneedling

Mikrojehličkování​ ​ samotné,​ ​ nebo​ ​ v ​ ​ kombinaci​ ​ s ​ ​ okamžitou​ ​ aplikací​ ​ koncentrátu​ ​ aktivních látek Tento​ ​ typ​ ​ ošetření,​ ​ díky​ ​ pronikání​ ​ mnoha​ ​ malých​ ​ jehliček​ ​ do​ ​ kůže​ ​ maximálně​ ​ stimuluje regenerační​ ​ procesy​ ​ kůže,​ ​ její​ ​ hojení,​ ​ se​ ​ současným​ ​ zmenšováním​ ​ pórů,​ ​ harmonizací textury​ ​ i ​ ​ barvy​ ​ pleti.​ ​ V ​ ​ průběhu​ ​ doby​ ​ hojení​ ​ dochází​ ​ také​ ​ ke​ ​ stimulaci​ ​ tvorbu​ ​ kolagenních​ ​ a elastinových​ ​ vláken.

V​ ​ průběhu​ ​ ošetření​ ​ se​ ​ v ​ ​ kůži​ ​ vytváří​ ​ velké​ ​ množství​ ​ mikro-kanálků,​ ​ které​ ​ lze​ ​ ihned​ ​ využít jako​ ​ rychlou​ ​ cestu​ ​ průniku​ ​ pro​ ​ okamžitě​ ​ aplikovaný​ ​ koncentrát​ ​ aktivních​ ​ látek​ ​ – ​ ​ tzv. mezo-koktejl.​ ​ Výsledkem​ ​ opakovaných​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ vypnutá​ ​ pleť​ ​ s ​ ​ redukovanými​ ​ jizvami, pigmentovými​ ​ skvrnami​ ​ i ​ ​ vráskami. 

Mikrojehličková​ ​ radiofrekvence

Má​ ​ významný​ ​ vliv​ ​ na​ ​ redukci​ ​ jizev​ ​ i ​ ​ velikosti​ ​ rozšířených​ ​ pórů,​ ​ dále​ ​ zlepšuje​ ​ strukturu​ ​ i barevnou​ ​ harmonii​ ​ pleti.​ ​ Díky​ ​ kombinaci​ ​ mikrojehlíčkování​ ​ a ​ ​ paralelně​ ​ působící radiofrekvence​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ výrazné​ ​ stimulaci​ ​ fibroblastů​ ​ k ​ ​ tvorbě​ ​ nových​ ​ kolagenních​ ​ vláken​ ​ a tím​ ​ k ​ ​ tvorbě​ ​ nové​ ​ pevné​ ​ oporné​ ​ v ​ ​ hluboké​ ​ dermis​ ​ kůže.

Intenzivní​ ​ přístrojová​ ​ mezoterapie​ ​ bez​ ​ jehel​ ​ elektroporací

metody,​ ​ která​ ​ díky​ ​ specifickému​ ​ el.​ ​ proudu​ ​ zajistí​ ​ přesun​ ​ aktivních​ ​ látek​ ​ přímo​ ​ do​ ​ buněk kůže,​ ​ díky​ ​ čemuž​ ​ buňky​ ​ nemusí​ ​ s ​ ​ ostatním​ ​ okolí​ ​ soutěžit​ ​ o ​ ​ blahodárné​ ​ živiny.

Ošetření​ ​ plazmou

T​oto​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ jedním​ ​ z ​ ​ nejmodernějších​ ​ a ​ ​ umožňuje​ ​ jak​ ​ výraznou​ ​ redukci​ ​ aknosních bakterií​ ​ v ​ ​ místech​ ​ aktivních​ ​ aknosních​ ​ erupcí,​ ​ tak​ ​ i ​ ​ ošetření​ ​ následných​ ​ komplikací​ ​ – ​ ​ jako jsou​ ​ výrazné​ ​ jizvy​ ​ či​ ​ pigmentové​ ​ skvrny.​ ​ Tato​ ​ metoda​ ​ se​ ​ může​ ​ kdykoliv​ ​ zapojit​ ​ do terapeutického​ ​ procesu​ ​ akné,​ ​ ať​ ​ aktivního,​ ​ nebo​ ​ již​ ​ zhojeného.

Podrobnější ​ ​ informace

Revoluční,​ ​ maximálně​ ​ šetrný​ ​ způsob​ ​ omlazení​ ​ pleti,​ ​ to​ ​ je​ ​ Plazmaterapie Plazmaterapie​ ​ je​ ​ unikátní​ ​ metoda​ ​ sloužící​ ​ regeneraci​ ​ stárnoucí​ ​ pleti.​ ​ Do​ ​ kůže​ ​ se​ ​ aplikuje výtažek​ ​ z ​ ​ vlastní​ ​ krve​ ​ pacienta.​ ​ Jedná​ ​ se​ ​ o ​ ​ velmi​ ​ šetrnou​ ​ metodu,​ ​ která​ ​ nemá​ ​ nežádoucí účinky​ ​ a ​ ​ nevyvolává​ ​ alergické​ ​ reakce. Výsledkem​ ​ je​ ​ řešení​ ​ drobných​ ​ vrásek,​ ​ jemné​ ​ nerovnosti​ ​ pleti,​ ​ jizvičky​ ​ po​ ​ akné​ ​ a ​ ​ kruhy​ ​ pod očima.​ ​ Pleť​ ​ se​ ​ vypne​ ​ a ​ ​ tonizuje.​ ​ Plazma​ ​ je​ ​ vhodná​ ​ k ​ ​ aplikaci​ ​ v ​ ​ podstatě​ ​ kdekoli​ ​ na​ ​ těle, nejčastěji​ ​ si​ ​ přejí​ ​ pacientky​ ​ omladit​ ​ partie​ ​ obličeje​ ​ krku​ ​ a ​ ​ dekoltu.