SLUŽBY - TVÁŘ, KRK, DEKOLT


ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ X LASE PLUS LASEREM BOTOX - DYSPORT KRKU (platyzma) KOSMETICKÉ​ ​ SLUŽBY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY REDUKCE​ ​ PODBRADKU​ ​ A ​ ​ ZPEVNĚNÍ​ ​ SPODNÍCH​ ​ KONTUR OBLIČEJE LÉČBA​ ​ ROZŠÍŘENÝCH​ ​ CÉVEK ZVĚTŠENÍ​ ​ RTŮ​ ​ KYSELINOU​ ​ HYALURONOVOU KRUHY​ ​ A ​ ​ VÁČKY​ ​ POD​ ​ OČIMA AKNÉ,​ ​ NEČISTÁ​ ​ PLEŤ PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY JIZVY VRÁSKY PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ PLETI

Jizvy​ ​ na​ ​ obličeji,​ ​ krku,​ ​ břiše​ ​ a ​ ​ jinde​ ​ na​ ​ těle​ ​ mohou​ ​ být​ ​ nepříjemnou​ ​ vzpomínkou​ ​ na prodělaný​ ​ úraz​ ​ či​ ​ chirurgický​ ​ zákrok.

Nejlepší​ ​ je​ ​ ošetřit​ ​ tvořící​ ​ se​ ​ jizvu​ ​ co​ ​ nejdříve,​ ​ a ​ ​ to​ ​ odborným​ ​ přístupem​ ​ lékaře.​ ​ Je​ ​ však​ ​ nutno počítat​ ​ s ​ ​ tím,​ ​ že​ ​ jizvu​ ​ nelze​ ​ ,zatím,​ ​ „ ​ ​ vymazat“​ ​ ale​ ​ pouze​ ​ korigovat​ ​ – ​ ​ zjemnit,​ ​ zahladit. V​ ​ našem​ ​ centru​ ​ estetické​ ​ medicíny​ ​ ​ nabízíme​ ​ několik​ ​ možností,​ ​ jak​ ​ jizvy​ ​ významně redukovat,​ ​ resp.​ ​ zlepšit​ ​ jejich​ ​ vzhled.​ ​ Během​ ​ úvodní​ ​ konzultace​ ​ pro​ ​ Vás​ ​ "na​ ​ míru​ ​ ušijeme" vysoce​ ​ účinnou​ ​ kombinaci​ ​ ošetření​ ​ špičkovým​ ​ certifikovaným​ ​ lékařským​ ​ přístrojem MESOTHERM​ ​ s ​ ​ aplikací​ ​ koncentrátů​ ​ aktivních​ ​ látek,​ ​ které​ ​ byly​ ​ vyvinuty​ ​ speciálně​ ​ k ​ ​ léčbě jizev​ ​ a ​ ​ strií.​ ​ Přístroj​ ​ MESOTHERM​ ​ umožňuje​ ​ účinnou​ ​ léčbu​ ​ všech​ ​ typů​ ​ jizev,​ ​ kromě keloidních.

Mikrojehličková​ ​ vakuová​ ​ radiofrekvence

poskytuje​ ​ vysoce​ ​ účinnou​ ​ remodelaci​ ​ a ​ ​ zpevnění​ ​ pleti​ ​ s ​ ​ vyplněním​ ​ "zapadlých"​ ​ jizev. Ošetření​ ​ je​ ​ trochu​ ​ bolestivé​ ​ (v​ ​ případě​ ​ zájmu​ ​ je​ ​ možná​ ​ aplikace​ ​ znecitlivující​ ​ krému),​ ​ ale​ ​ je to​ ​ absolutní​ ​ top​ ​ mezi​ ​ ošetřeními!

Podrobnější​ ​ informace

Rotující​ ​ mikrojehelec​ ​ s ​ ​ 200​ ​ velmi​ ​ tenkými​ ​ mikrojehličkami​ ​ z ​ ​ chirurgické​ ​ oceli​ ​ způsobuje drobné​ ​ bodnutí​ ​ / ​ ​ propíchnutí​ ​ kůže​ ​ s ​ ​ frekvencí​ ​ 5000​ ​ bodnutí​ ​ za​ ​ 5 ​ ​ minut.​ ​ K ​ ​ propíchnutí​ ​ kůže dochází​ ​ uvnitř​ ​ dutinky​ ​ mikrojehelce,​ ​ kam​ ​ je​ ​ kůže​ ​ vtahována​ ​ prostřednictvím​ ​ podtlaku (vakua).​ ​ Současně​ ​ působící​ ​ monopolární​ ​ radiofrekvencestimuluje​ ​ regeneraci​ ​ a ​ ​ remodelaci tkáně​ ​ a ​ ​ zajišťuje​ ​ lepší​ ​ průnik​ ​ současně​ ​ aplikovaných​ ​ koncentrátů​ ​ aktivních​ ​ látek​ ​ - mezokoktejlů.​ ​ Díky​ ​ současnému​ ​ podtlaku​ ​ s ​ ​ endomasáží​ ​ je​ ​ ošetření​ ​ méně​ ​ bolestivé​ ​ a současně​ ​ probíhá​ ​ detoxikace​ ​ tkáně.​ ​ Principem​ ​ mikrojehličkového​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ tvorba drobných​ ​ ranek,​ ​ což​ ​ stimuluje​ ​ proces​ ​ hojení.​ ​ Proces​ ​ hojení​ ​ spočívá​ ​ v ​ ​ uvolnění​ ​ růstových faktorů,​ ​ fibroblasty​ ​ se​ ​ přesouvají​ ​ do​ ​ oblasti​ ​ "poškození",​ ​ tvoří​ ​ novou​ ​ mimobuněčnou​ ​ matrix (hmotu)​ ​ - ​ ​ novou​ ​ opěrnou​ ​ strukturu,​ ​ kolagen​ ​ a ​ ​ dochází​ ​ i ​ ​ k ​ ​ tvorbě​ ​ nových​ ​ elastinových​ ​ vláken. Výsledkem​ ​ je​ ​ vyplnění​ ​ hlubokých​ ​ vrásek,​ ​ "zapadlých"​ ​ jizev,​ ​ reorganizace​ ​ jizev,​ ​ zlepšení pružnosti​ ​ kůže,​ ​ přeskupení​ ​ pigmentu​ ​ - ​ ​ harmonizace​ ​ barvy​ ​ pleti,​ ​ redukce​ ​ velikosti​ ​ pórů.

Mikrodermabraze

je​ ​ neinvazivní,​ ​ nechirurgické​ ​ technika​ ​ oživení​ ​ a ​ ​ omlazení​ ​ kůže,​ ​ která​ ​ byla​ ​ do​ ​ kosmetické medicíny​ ​ uvedená​ ​ v ​ ​ 80-tých​ ​ letech​ ​ 20.​ ​ století.​ ​ Tato​ ​ technologie​ ​ umožňuje​ ​ prostřednictvím inertních​ ​ korundových​ ​ krystalů​ ​ odstranit​ ​ odumřelé​ ​ povrchové​ ​ buňky​ ​ pokožky​ ​ (které​ ​ ucpávají póry),​ ​ stimuluje​ ​ růst​ ​ nových​ ​ kožních​ ​ buněk,​ ​ nárůst​ ​ tloušťky​ ​ vrstvy​ ​ pokožky,​ ​ zvyšuje​ ​ tvorbu elastinových​ ​ a ​ ​ kolagenových​ ​ vláken​ ​ v ​ ​ kůži,​ ​ zlepšuje​ ​ dodávku​ ​ kyslíku​ ​ tkáním​ ​ a ​ ​ zlepšuje mikrocirkulaci.​ ​ Hloubka​ ​ Mikrodermabraze​ ​ se​ ​ volí​ ​ a ​ ​ reguluje​ ​ podtlakem​ ​ podle​ ​ závažnosti kožního​ ​ nedostatku.

Biostimulační​ ​ laser proniká​ ​ do​ ​ hloubky​ ​ 8-10​ ​ mm,​ ​ je​ ​ absorbován​ ​ buňkami​ ​ pokožky​ ​ a ​ ​ kůže,​ ​ kde​ ​ se​ ​ mění​ ​ na energii,​ ​ která​ ​ urychluje​ ​ metabolické​ ​ a ​ ​ hojivé​ ​ procesy. Radiofrekvence​ ​ (RF) se​ ​ v ​ ​ současné​ ​ době​ ​ používají​ ​ v ​ ​ medicíně​ ​ pro​ ​ různé​ ​ účely.​ ​ Účinky​ ​ vyvolané​ ​ na​ ​ kolagenu touto​ ​ technologií​ ​ jsou​ ​ vyvolány​ ​ hlavně​ ​ teplem,​ ​ které​ ​ se​ ​ tvoří​ ​ ze​ ​ střídavého​ ​ proudu procházejícího​ ​ biologickými​ ​ tkáněmi.​ ​ Zásadou​ ​ je,​ ​ že​ ​ elektřina​ ​ vždy​ ​ proudí​ ​ tkání​ ​ z ​ ​ výchozího bodu​ ​ do​ ​ bodu​ ​ konečného​ ​ a ​ ​ v ​ ​ případě​ ​ střídavého​ ​ proudu​ ​ tok​ ​ nastane​ ​ v ​ ​ různých​ ​ směrech.​ ​ Z toho​ ​ důvodu​ ​ jsou​ ​ vždy​ ​ potřebné​ ​ vstupní​ ​ a ​ ​ výstupní​ ​ body​ ​ - ​ ​ vodiče​ ​ elektrického​ ​ proudu,​ ​ které nazýváme​ ​ elektrody.​ ​ V ​ ​ závislosti​ ​ na​ ​ poloze​ ​ elektrod​ ​ mluvíme​ ​ o ​ ​ monopolárním​ ​ nebo bipolárním​ ​ systému.​ ​ Přístroj​ ​ MESOTHERM​ ​ disponuje​ ​ monopolární​ ​ systémem​ ​ - ​ ​ monopolární RF.

Monopolární​ ​ RF dosahuje​ ​ vyšší​ ​ hustotu​ ​ energie​ ​ a ​ ​ hlubší​ ​ penetraci​ ​ (hloubka​ ​ 5-6​ ​ mm).​ ​ Dosažená​ ​ cílová teplota​ ​ v ​ ​ tkáni​ ​ je​ ​ 60​ ​ - ​ ​ 65​ ​ ° ​ ​ C,​ ​ na​ ​ povrchu​ ​ pokožky​ ​ 40​ ​ ° ​ ​ C ​ ​ (bez​ ​ poškození​ ​ pokožky​ ​ díky systému​ ​ chlazení).​ ​ Kromě​ ​ účinků​ ​ na​ ​ kolagen​ ​ RF​ ​ indukuje​ ​ revaskularizaci​ ​ tkáně​ ​ s ​ ​ následnou optimální​ ​ obnovou​ ​ buněčného​ ​ metabolismu,​ ​ výrazně​ ​ zlepšuje​ ​ všechny​ ​ příznaky​ ​ celulitidy, umožňuje​ ​ optimální​ ​ hemo-lymfatickou​ ​ drenáž,​ ​ zmenšení​ ​ tukové​ ​ vrstvy​ ​ a ​ ​ jiné​ ​ příznivé​ ​ účinky.

Elektroporace je​ ​ technika,​ ​ při​ ​ které​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ lokálnímu​ ​ použití​ ​ krátkých​ ​ a ​ ​ intenzivních​ ​ elektrických​ ​ impulsů způsobujících​ ​ propustnost​ ​ buněčné​ ​ membrány.​ ​ Tím​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ pronikání​ ​ aplikovaných účinných​ ​ látek​ ​ přímo​ ​ do​ ​ buňky​ ​ a ​ ​ zvyšuje​ ​ se​ ​ tak​ ​ vliv​ ​ těchto​ ​ látek​ ​ v ​ ​ tkáni,​ ​ které​ ​ je​ ​ vystaveno těmto​ ​ podnětům.