SLUŽBY - TVÁŘ, KRK, DEKOLT


ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ X LASE PLUS LASEREM BOTOX - DYSPORT KRKU (platyzma) KOSMETICKÉ​ ​ SLUŽBY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY REDUKCE​ ​ PODBRADKU​ ​ A ​ ​ ZPEVNĚNÍ​ ​ SPODNÍCH​ ​ KONTUR OBLIČEJE LÉČBA​ ​ ROZŠÍŘENÝCH​ ​ CÉVEK ZVĚTŠENÍ​ ​ RTŮ​ ​ KYSELINOU​ ​ HYALURONOVOU KRUHY​ ​ A ​ ​ VÁČKY​ ​ POD​ ​ OČIMA AKNÉ,​ ​ NEČISTÁ​ ​ PLEŤ PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY JIZVY VRÁSKY PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ PLETI

Pojmem​ ​ teleangiektázi​ ​ se​ ​ označují​ ​ povrchové​ ​ kožní​ ​ cévy,​ ​ které​ ​ jsou​ ​ viditelné​ ​ lidským​ ​ okem​ ​ a měří​ ​ v ​ ​ průměru​ ​ 0,1​ ​ - ​ ​ 1,0​ ​ mm.​ ​ Jedná​ ​ se​ ​ o ​ ​ rozšířené​ ​ žilky,​ ​ kapiláry​ ​ nebo​ ​ arterioly.​ ​ Rozvinout​ ​ se mohou​ ​ na​ ​ podkladě​ ​ genetické​ ​ predispozice,​ ​ při​ ​ kolagenových​ ​ cévních​ ​ poruchách,​ ​ chronickým poškozením​ ​ zářením,​ ​ místní​ ​ aplikací​ ​ steroidů.​ ​ Jejich​ ​ vznik​ ​ mohou​ ​ vyvolat​ ​ také​ ​ faktory​ ​ jako alkohol,​ ​ estrogen,​ ​ mohou​ ​ se​ ​ rozvinout​ ​ také​ ​ na​ ​ základě​ ​ poruchy​ ​ cévní​ ​ regulace,​ ​ jako​ ​ je​ ​ to​ ​ např. při​ ​ růžovce​ ​ (rosacey).​ ​ Zvyšující​ ​ se​ ​ počet​ ​ menších​ ​ cév​ ​ na​ ​ obličeji​ ​ se​ ​ může​ ​ projevit​ ​ také​ ​ jako erytém​ ​ (zarudnutí)​ ​ obličeje.

Nejčastěji​ ​ používanou​ ​ léčbou​ ​ založenou​ ​ na​ ​ bázi​ ​ světla​ ​ jsou​ ​ v ​ ​ případě​ ​ cévních​ ​ lézí​ ​ laserové zařízení​ ​ KTP​ ​ 532​ ​ nm,​ ​ Nd:​ ​ YAG​ ​ ​ 1064​ ​ nm​ ​ a ​ ​ zařízení​ ​ intenzivního​ ​ pulzního​ ​ světla​ ​ (IPL).

V​ ​ našem​ ​ centru​ ​ estetické​ ​ medicíny​ ​ Top​ ​ Esthetic​ ​ používáme​ ​ na​ ​ odstraňování​ ​ rozšířených cévek​ ​ kalibrované​ ​ pulzní​ ​ světlo​ ​ (CPL)​ ​ nebo​ ​ laser​ ​ (typ​ ​ Nd:​ ​ YAG).
Dvě​ ​ vysoce​ ​ účinné​ ​ technologie,​ ​ kterými​ ​ disponuje​ ​ náš​ ​ špičkový​ ​ certifikovaný​ ​ lékařský​ ​ přístroj​ ​ X LASE.​ ​ CPL​ ​ má​ ​ dokonalejší​ ​ průběh​ ​ působícího​ ​ emitovaného​ ​ pulsu,​ ​ než​ ​ mají​ ​ běžné​ ​ IPL​ ​ přístroje a​ ​ ve​ ​ srovnání​ ​ s ​ ​ ostatními​ ​ IPL​ ​ systémy​ ​ dostupnými​ ​ na​ ​ trhu​ ​ se​ ​ X ​ ​ LASE​ ​ prokázal​ ​ jako​ ​ jeden​ ​ z nejvýkonnějších.