SLUŽBY - TVÁŘ, KRK, DEKOLT


ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ X LASE PLUS LASEREM BOTOX - DYSPORT KRKU (platyzma) KOSMETICKÉ​ ​ SLUŽBY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY REDUKCE​ ​ PODBRADKU​ ​ A ​ ​ ZPEVNĚNÍ​ ​ SPODNÍCH​ ​ KONTUR OBLIČEJE LÉČBA​ ​ ROZŠÍŘENÝCH​ ​ CÉVEK ZVĚTŠENÍ​ ​ RTŮ​ ​ KYSELINOU​ ​ HYALURONOVOU KRUHY​ ​ A ​ ​ VÁČKY​ ​ POD​ ​ OČIMA AKNÉ,​ ​ NEČISTÁ​ ​ PLEŤ PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY JIZVY VRÁSKY PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ PLETI

Zbavit​ ​ se​ ​ nežádoucího​ ​ ochlupení​ ​ patří​ ​ mezi​ ​ základní​ ​ hygienické​ ​ návyky.​ ​ Způsobů​ ​ je​ ​ několik. Stačí​ ​ si​ ​ vybrat​ ​ ten,​ ​ který​ ​ vám​ ​ nejvíce​ ​ vyhovuje.

​DEPILACE

teplým​ ​ voskem

klasicky​ ​ pinzetou

Neboli​ ​ dočasné​ ​ odstranění​ ​ chloupku​ ​ jeho​ ​ vytrhnutím.

Při těchto variantách ošetření je jedno, jakou barvu má chloupek, či jak je silný. Jisté však je, že cca po měsíci opět vyroste. Ale k rychlému dočasnému řešení s okamžitým efektem lze využít právě​ ​ tyto​ ​ metody.

EPILACE

Neboli​ ​ cílená​ ​ redukce,​ ​ oslabení​ ​ až​ ​ zamezení​ ​ růstu​ ​ chloupku​ .

CPL​ ​ – ​ ​ kalibrované​ ​ pulzní​ ​ světlo

Chloupky​ ​ lehce​ ​ zabarvené​ ​ a ​ ​ tmavší,​ ​ tenké​ ​ či​ ​ silnější,​ ​ na​ ​ větší​ ​ ploše​ ​ na​ ​ tváři,​ ​ krku​ ​ i ​ ​ dekoltu lze​ ​ pohodlně​ ​ postupně​ ​ zredukovat​ ​ právě​ ​ touto​ ​ metodou,​ ​ s ​ ​ působením​ ​ záblesků​ ​ intenzivního světla​ ​ absorbovaného​ ​ právě​ ​ v ​ ​ chloupku​ ​ obsahujícím​ ​ melanin.​ ​ K ​ ​ tomuto​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ zapotřebí použít​ ​ vskutku​ ​ certifikovaný​ ​ přístroj,​ ​ s ​ ​ náležitým​ ​ výkonem,​ ​ s ​ ​ možností​ ​ nastavení​ ​ přístroje tak,​ ​ aby​ ​ nedošlo​ ​ k ​ ​ popálení​ ​ kůže.​ ​ Ošetření​ ​ není​ ​ vhodné​ ​ pro​ ​ opálenou​ ​ kůži​ ​ či​ ​ kůži​ ​ s plánovaným​ ​ vystavením​ ​ slunci/​ ​ soláriu​ ​ do​ ​ 2 ​ ​ týdnů​ ​ po​ ​ ošetření!​ ​ K ​ ​ epilaci​ ​ dojde​ ​ až​ ​ po opakovaných​ ​ ošetřeních​ ​ – ​ ​ doporučujeme​ ​ 6 ​ ​ až​ ​ 8 ​ ​ ošetření.​ ​ Interval​ ​ mezi​ ​ ošetřeními​ ​ záleží​ ​ na rychlosti​ ​ růstu​ ​ chloupků​ ​ v ​ ​ dané​ ​ oblasti,​ ​ většinou​ ​ je​ ​ to​ ​ 3 ​ ​ – ​ ​ 5 ​ ​ týdnů.

Podrobnější​ ​ informace

Výsledek​ ​ ošetření​ ​ předurčuje​ ​ několik​ ​ faktorů,​ ​ jako​ ​ jsou​ ​ individuální​ ​ typ​ ​ pleti,​ ​ barva​ ​ chloupků​ ​ i jejich​ ​ tloušťka.​ ​ Užívání​ ​ některých​ ​ léků​ ​ a ​ ​ hormonální​ ​ nerovnováha​ ​ se​ ​ stimulačním​ ​ účinkem na​ ​ růst​ ​ chloupků​ ​ mohou​ ​ omezit​ ​ efekt​ ​ permanentního​ ​ odstranění​ ​ ochlupení.​ ​ Ideální​ ​ klient​ ​ má realistická​ ​ očekávání,​ ​ normální​ ​ endokrinní​ ​ status​ ​ (normálně​ ​ fungující​ ​ systém​ ​ žláz​ ​ s ​ ​ vnitřní sekrecí),​ ​ hrubé​ ​ tmavé​ ​ chloupky​ ​ a ​ ​ světlou​ ​ barvu​ ​ pleti.​ ​ Laserové​ ​ i ​ ​ CPL​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ mnohem účinnější,​ ​ pokud​ ​ je​ ​ pigmentovaný​ ​ vlas​ ​ spolu​ ​ s ​ ​ folikulem​ ​ (vlasovou​ ​ cibulkou).​ ​ Proto​ ​ se klientům​ ​ doporučuje​ ​ chloupky​ ​ nevytrhávat,​ ​ neodstraňovat​ ​ voskem​ ​ 6 ​ ​ týdnů​ ​ před ošetřením.​ ​ Před​ ​ ošetřením​ ​ (přibližně​ ​ 24​ ​ hodin)​ ​ je​ ​ třeba​ ​ chloupky​ ​ oholit​ ​ (žiletkou)​ .

Diodový​ ​ laser

s​ ​ působením​ ​ paprsku​ ​ určitého​ ​ světla​ ​ s ​ ​ jednou​ ​ specifickou​ ​ vlnovou​ ​ délkou​ ​ 810nm​ ​ s optimálním​ ​ vychytáváním​ ​ právě​ ​ v ​ ​ melaninu​ ​ lehce​ ​ zabarveného​ ​ a ​ ​ tmavšího​ ​ chloupku,​ ​ s minimálním​ ​ rizikem​ ​ poškození​ ​ kůže.​ ​ Jde​ ​ o ​ ​ podstatně​ ​ intenzivnější​ ​ typ​ ​ ošetření​ ​ než​ ​ pomocí CPL,​ ​ ale​ ​ fyzikální​ ​ podstata​ ​ je​ ​ stejná.​ ​ Opět​ ​ je​ ​ zapotřebí​ ​ více​ ​ ošetření,​ ​ většinou​ ​ 4 ​ ​ – ​ ​ 6 ​ ​ ošetření, s​ ​ intervalem​ ​ ošetření​ ​ 6 ​ ​ týdnů.​ ​ S ​ ​ naším​ ​ přístrojovým​ ​ ošetřením​ ​ nemusíte​ ​ mít​ ​ obavy​ ​ – používáme​ ​ jen​ ​ certifikované​ ​ zdravotnické​ ​ přístroje.​ ​ Ideálními​ ​ klienty​ ​ pro​ ​ toto​ ​ ošetření​ ​ jsou muži​ ​ a ​ ​ ženy​ ​ s ​ ​ bledou​ ​ až​ ​ bílou​ ​ pletí​ ​ s ​ ​ tmavšími​ ​ silnějšími​ ​ chloupky.

Nd:YAG​ ​ laserová​ ​ epilace

Nd:YAG​ ​ laserová​ ​ epilace,​ ​ při​ ​ níž​ ​ opět​ ​ působí​ ​ laserový​ ​ paprsek​ ​ určitého​ ​ světla​ ​ s ​ ​ vlnovou délkou​ ​ 1064nm.​ ​ Toto​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ vhodné​ ​ pro​ ​ epilaci​ ​ jednotlivých​ ​ chloupků,​ ​ zejména​ ​ u ​ ​ osob​ ​ s tmavou​ ​ až​ ​ černou​ ​ pletí.