SLUŽBY - TVÁŘ, KRK, DEKOLT


ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ X LASE PLUS LASEREM BOTOX - DYSPORT KRKU (platyzma) KOSMETICKÉ​ ​ SLUŽBY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY REDUKCE​ ​ PODBRADKU​ ​ A ​ ​ ZPEVNĚNÍ​ ​ SPODNÍCH​ ​ KONTUR OBLIČEJE LÉČBA​ ​ ROZŠÍŘENÝCH​ ​ CÉVEK ZVĚTŠENÍ​ ​ RTŮ​ ​ KYSELINOU​ ​ HYALURONOVOU KRUHY​ ​ A ​ ​ VÁČKY​ ​ POD​ ​ OČIMA AKNÉ,​ ​ NEČISTÁ​ ​ PLEŤ PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY JIZVY VRÁSKY PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ PLETI

S​ ​ přibývajícím​ ​ věkem​ ​ ztrácí​ ​ obličej​ ​ pevné​ ​ kontury,​ ​ klesá​ ​ činnost​ ​ buněk,​ ​ které​ ​ tvoří kolagen​ ​ a ​ ​ elastin,​ ​ snižuje​ ​ se​ ​ elasticita​ ​ kůže​ ​ a ​ ​ tvoří​ ​ se​ ​ vrásky. Ochablé​ ​ svaly​ ​ a ​ ​ tuková​ ​ tkáň​ ​ v ​ ​ dolní​ ​ části​ ​ obličeje​ ​ padají​ ​ přes​ ​ dolní​ ​ čelist.​ ​ Volná​ ​ kůže​ ​ a nadbytek​ ​ tuku​ ​ pod​ ​ bradou​ ​ vytváří​ ​ podbradek.

Monopolární​ ​ a ​ ​ bipolární​ ​ radiofrekvence

Cílem je rychlá denaturace kolagenních vláken, a tím vypnutí pleti a redukce vrásek. Dlouhodobá stimulace fibroblastů vede k novotvorbě mladých pružných kolagenních a elastinových vláken. Dochází ke zlepšení základní oporné struktury kůže a k okamžité redukci​ ​ hloubky​ ​ vrásek.

Dlouhodobým efektem dojde k výraznému zlepšení kontur obličeje, pozvednutí obočí, redukci ochablých míst, zmenšení podbradku se současným vypnutím pleti, vyhlazením vrásek​ ​ na​ ​ krku,​ ​ dekoltu​ ​ a ​ ​ s ​ ​ podstatným​ ​ zlepšením​ ​ textury​ ​ kůže,​ ​ a ​ ​ tím​ ​ i ​ ​ vzhledu​ ​ dekoltu.

Součástí ošetření je aplikace speciálně sestavených koncentrátů RENLIVE s vysokým obsahem vitaminů, aktivních látek, minerálů a rostlinných kmenových buněk - vybíráme vždy dle​ ​ typu,​ ​ vlastností​ ​ a ​ ​ zralosti​ ​ pleti.

Mikrojehličková​ ​ vakuová​ ​ radiofrekvence

Jedná se o rejuvenační ošetření radiofrekvencí aplikované pomocí mnoha jehliček různé délky (výběr dle typu ošetření a ošetřované oblasti), které se zanořují do pokožky. Výsledkem je vypnutí kontur tváře, redukce i hlubokých vrásek a pórů, redukce přehnané tvorby​ ​ kožního​ ​ mazu,​ ​ jizev​ ​ různého​ ​ původu​ ​ a ​ ​ strií.

Při aplikaci je kůže vtahována prostřednictví vakua do dutiny a propíchnuta mikro-jehelcem, který vytvoří tisíce drobných ranek. S paralelním působením monopolární radiofrekvence dochází ke zpevnění a remodelaci vnitřních tkání a současně je i aplikován koncentrát aktivních látek. Principem mikrojehličkové mezoterapie je stimulace růstových faktorů.

Fibroblasty, které tvoří novou mezibuněčnou hmotu, se přesouvají do místa poškození. Zde tvoří​ ​ novou​ ​ podpůrnou​ ​ strukturu,​ ​ kolagen​ ​ a ​ ​ následně​ ​ elastinová​ ​ vlákna.

Následně může být provedena neinvazivní mezoterapie iontoforesou, sonoporací nebo elektroporací se současnou aplikací vysoce výživného koncentrátu s rostlinnými kmenovými buňkami, s aktivními látkami poslední generace, vitaminy, minerály s dokonalým průnikem až do nejhlubších vrstev pokožky k optimální výživě aktivních buněk, a tím i k tvorbě omlazené​ ​ zdravé​ ​ pokožky.

Neinvazivní​ ​ mezoterapie​ ​ elektroporací

K dosažení maximálních výsledků ošetření pleti využíváme nejnovější technologii neinvazivní mezoterapie elektroporací. Do pokožky obličeje, krku, dekoltu nebo celého těla jsou​ ​ aplikovány​ ​ aktivní​ ​ látky​ ​ a ​ ​ to​ ​ dokonalou​ ​ elektroporační​ ​ infiltrací. Prostřednictvím střídavého elektroporačního proudu zajistíme kontinuální změnu polarizace. Díky otevření mezibuněčných kanálků dochází k penetraci aktivních látek přes dielektrickou bariéru​ ​ do​ ​ hlubších​ ​ vrstev​ ​ pokožky. Výsledkem tohoto ošetření je dosažení optimální hydratace kůže, mikrostimulace kožních cév​ ​ a ​ ​ liftingového​ ​ účinku.

Aplikace​ ​ mezonití​ ​ – ​ ​ mezolifting

Používáme​ ​ různé​ ​ typy​ ​ nití:​ ​ hladké,​ ​ se​ ​ zoubky,​ ​ nebo​ ​ kotvičkou​ ​ – ​ ​ výběr​ ​ typu,​ ​ počtu​ ​ a ​ ​ uložení​ ​ nití Vám​ ​ navrhne​ ​ lékař​ ​ při​ ​ první​ ​ konzultaci.​ ​ Při​ ​ tomto​ ​ ošetření​ ​ lékař​ ​ zavádí​ ​ do​ ​ dermis​ ​ pomocí​ ​ jehel nebo​ ​ kanyl​ ​ PDO​ ​ nitě​ ​ (polydioxanové​ ​ nitě),​ ​ které​ ​ se​ ​ v ​ ​ průběhu​ ​ následujících​ ​ cca​ ​ 6-8​ ​ měsíců vstřebávají.​ ​ Během​ ​ této​ ​ doby​ ​ se​ ​ kolem​ ​ zavedených​ ​ nití​ ​ formuje​ ​ nová​ ​ oporná​ ​ síť​ ​ kolagenních vláken,​ ​ kůže​ ​ se​ ​ postupně​ ​ vypíná,​ ​ vyhlazuje.​ ​ V ​ ​ některých​ ​ případech​ ​ je​ ​ viditelný​ ​ i ​ ​ okamžitý​ ​ efekt liftingu.

Intradermální​ ​ výplně​ ​ síťovanou​ ​ kyselinou​ ​ hyaluronovou

Zapadlou​ ​ bradu​ ​ nebo​ ​ vpadlé​ ​ vrásky​ ​ a ​ ​ ochablou​ ​ kůží​ ​ v ​ ​ prodloužení​ ​ nosoretních​ ​ vrásek​ ​ lze korigovat​ ​ hlubokou​ ​ intradermální​ ​ výplní​ ​ se​ ​ síťovanou​ ​ kyselinou​ ​ hyaluronovou.

Konkrétní​ ​ výběr​ ​ produktu​ ​ a ​ ​ jeho​ ​ množství​ ​ s ​ ​ Vámi​ ​ zkonzultuje​ ​ náš​ ​ lékař.

Injekční​ ​ lipolýza​ ​ v ​ ​ oblasti​ ​ podbradku

Při​ ​ tomto​ ​ ošetření​ ​ se​ ​ lipolytikum​ ​ (látka​ ​ rozpouštějící​ ​ podkožní​ ​ tuk)​ ​ injekčně​ ​ aplikuje​ ​ přímo​ ​ do oblasti​ ​ nežádoucího​ ​ tukového​ ​ polštářku​ ​ v ​ ​ oblasti​ ​ podbradku. Ošetření​ ​ je​ ​ zapotřebí​ ​ opakovat,​ ​ většinou​ ​ stačí​ ​ 2 ​ ​ ošetření,​ ​ s ​ ​ rozestupem​ ​ 4 ​ ​ – ​ ​ 6 ​ ​ týdnů.

HIFU​ ​ – ​ ​ Ultherapy

omlazení​ ​ obličeje​ ​ až​ ​ o ​ ​ 10​ ​ let​ ​ podobné​ ​ chirurgickému​ ​ ​ řešen.

Revoluční​ ​ technologie​ ​ SMAS​ ​ Facelift​ ​ (superficiální​ ​ muskulární​ ​ aponeurotický​ ​ systém) prováděná​ ​ za​ ​ pomoci​ ​ vysoce​ ​ intenzivního​ ​ fokusovaného​ ​ ultrazvuku,​ ​ který​ ​ byl​ ​ vyvinut​ ​ na amerických​ ​ klinikách​ ​ a ​ ​ v ​ ​ roce​ ​ 2011​ ​ získal​ ​ FDA​ ​ a ​ ​ CE​ ​ certifikaci.​ ​ V ​ ​ roce​ ​ 2015​ ​ byla​ ​ tato technologie​ ​ zhodnocena​ ​ americkými​ ​ chirurgy,​ ​ jako​ ​ jedna​ ​ z ​ ​ převratných​ ​ a ​ ​ nejúčinnějších neinvazivních​ ​ metod.

Působením technologie SMAS Facelift dojde v místě ošetřeného podkoží k vytvoření husté 3D matrice koagulačních bodů, které vyvolají postupné zpevňování podpůrné tkáně. Dochází k termální koagulace na SMAS (povrchový svalový aponeurální systém), fascii, hlubokou dermis a podkožní vazivovou tkáň s gradujícím výsledkem v napnutí pokožky a její rejuvenaci.

Podobně jako u jiných ultrazvukových aplikací se na pokožku přiloží hladká ultrazvuková hlavice. Ultrazvukovou hlavicí jsou následně vysílány přesně cílené impulsy intenzivního ultrazvuku do hloubky 4 - 5 mm podpůrného tkáně, dosahují se tu nejlepší liftingové výsledky. Pokožka reaguje na dodanou energii tvorbou nového kolagenu, díky kterému se postupně​ ​ zpevní​ ​ a ​ ​ vypne.

SMAS Facelift neřeší jen projev stárnutí pleti, ale zejména jeho příčinu - nejde o vyhlazení zvenku, ale zevnitř. Díky obnovení tvorby kolagenu (jeho nedostatečná tvorba je příčinou vzniku​ ​ vrásek​ ​ a ​ ​ ochabnutí​ ​ pleti)​ ​ si​ ​ vaše​ ​ pokožka​ ​ udrží​ ​ mladistvější​ ​ vzhled​ ​ dlouho.