SLUŽBY - TVÁŘ, KRK, DEKOLT


ODSTRANĚNÍ TETOVÁNÍ X LASE PLUS LASEREM BOTOX - DYSPORT KRKU (platyzma) KOSMETICKÉ​ ​ SLUŽBY NEŽÁDOUCÍ​ ​ CHLOUPKY REDUKCE​ ​ PODBRADKU​ ​ A ​ ​ ZPEVNĚNÍ​ ​ SPODNÍCH​ ​ KONTUR OBLIČEJE LÉČBA​ ​ ROZŠÍŘENÝCH​ ​ CÉVEK ZVĚTŠENÍ​ ​ RTŮ​ ​ KYSELINOU​ ​ HYALURONOVOU KRUHY​ ​ A ​ ​ VÁČKY​ ​ POD​ ​ OČIMA AKNÉ,​ ​ NEČISTÁ​ ​ PLEŤ PIGMENTOVÉ​ ​ SKVRNY JIZVY VRÁSKY PŘÍSTROJOVÁ​ ​ ANALÝZA​ ​ PLETI

"Vrásky​ ​ mohou​ ​ být​ ​ mapou​ ​ života,​ ​ ale​ ​ nikdo​ ​ nechce​ ​ číst​ ​ atlas,​ ​ když​ ​ se​ ​ podívá​ ​ do​ ​ zrcadla." Tvorba​ ​ vrásek​ ​ je​ ​ však​ ​ přirozenou​ ​ součástí​ ​ procesu​ ​ stárnutí​ ​ kůže.​ ​ Vrásky​ ​ se​ ​ objevují zejména​ ​ v ​ ​ oblastech​ ​ nejvíce​ ​ exponovaných​ ​ slunečnímu​ ​ záření​ ​ a ​ ​ intenzivního​ ​ využívání mimických​ ​ svalů,​ ​ kterými​ ​ jsou​ ​ čelo,​ ​ okolí​ ​ očí​ ​ a ​ ​ rtů,​ ​ krk,​ ​ dekolt,​ ​ hřbetní​ ​ strana​ ​ rukou. Omlazení​ ​ pleti​ ​ nemusí​ ​ být​ ​ jen​ ​ snem,​ ​ ale​ ​ sladkou​ ​ realitou.​ ​ Vyberte​ ​ si​ ​ metodu,​ ​ která​ ​ nejvíce vyhovuje​ ​ vašim​ ​ požadavkům.

Mikrokrystalová​ ​ vakuová​ ​ dermabraze

Toto​ ​ ošetření​ ​ odstraňuje​ ​ vrchní​ ​ vrstvu​ ​ pokožky​ ​ s ​ ​ odumřelými​ ​ buňkami​ ​ a ​ ​ paralelně​ ​ působící biostimulační​ ​ laser​ ​ posilňuje​ ​ regenerační​ ​ a ​ ​ hojivé​ ​ procesy.​ ​ Ošetřením​ ​ se​ ​ změkčí nesrovnalosti​ ​ pokožky​ ​ a ​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ redukci​ ​ obličejových​ ​ vrásek.

Podrobnější​ ​ informace

Je​ ​ neinvazivní,​ ​ nechirurgická​ ​ technika​ ​ oživení​ ​ a ​ ​ omlazení​ ​ kůže,​ ​ která​ ​ byla​ ​ do​ ​ kosmetické medicíny​ ​ uvedená​ ​ v ​ ​ 80-tých​ ​ letech​ ​ 20.​ ​ století.​ ​ Tato​ ​ technologie​ ​ umožňuje​ ​ prostřednictvíminertních​ ​ korundových​ ​ krystalů​ ​ odstranit​ ​ odumřelé​ ​ povrchové​ ​ buňky​ ​ pokožky​ ​ (které​ ​ ucpávají póry),​ ​ stimuluje​ ​ růst​ ​ nových​ ​ kožních​ ​ buněk,​ ​ nárůst​ ​ tloušťky​ ​ vrstvy​ ​ pokožky,​ ​ zvyšuje​ ​ tvorbu elastinových​ ​ a ​ ​ kolagenových​ ​ vláken​ ​ v ​ ​ kůži,​ ​ zlepšuje​ ​ dodávku​ ​ kyslíku​ ​ tkáním​ ​ a ​ ​ zlepšuje mikrocirkulaci.

Hloubka​ ​ mikrodermabraze​ ​ se​ ​ volí​ ​ a ​ ​ reguluje​ ​ podtlakem​ ​ podle​ ​ závažnosti​ ​ kožního nedostatku.​ ​ Biostimulační​ ​ laser​ ​ proniká​ ​ do​ ​ hloubky​ ​ 8-10​ ​ mm,​ ​ je​ ​ absorbován​ ​ buňkami pokožky​ ​ a ​ ​ kůže,​ ​ kde​ ​ se​ ​ mění​ ​ na​ ​ energii,​ ​ která​ ​ urychluje​ ​ metabolické​ ​ a ​ ​ hojivé​ ​ procesy.

Radiofrekvenční​ ​ lifting/modeling

Monopolární​ ​ radiofrekvence​ ​ je​ ​ nejmodernější​ ​ technologie​ ​ využívaná​ ​ pro​ ​ tzv.​ ​ neinvazivní facelifting.​ ​ První​ ​ klinický​ ​ efekt​ ​ tohoto​ ​ ošetření​ ​ poskytne​ ​ kontrakci​ ​ (stažení)​ ​ kolagenových vláken,​ ​ čímž​ ​ se​ ​ vyplní​ ​ povrchové​ ​ vrásky​ ​ a ​ ​ okamžitě​ ​ vyhladí​ ​ tkáň.​ ​ Dlouhodobý​ ​ efekt​ ​ spočívá v​ ​ tvorbě​ ​ nových​ ​ kolagenových​ ​ i ​ ​ elastinových​ ​ vláken​ ​ a ​ ​ zpevňování​ ​ pleti.​ ​ Endomasáž,​ ​ která​ ​ je součástí​ ​ ošetření,​ ​ přis 

Podrobnější​ ​ informace

Střídavé​ ​ proudy​ ​ s ​ ​ vlnovými​ ​ délkami​ ​ v ​ ​ rozsahu​ radiofrekvence​ ​ (RF)​​ ​ se​ ​ v ​ ​ současné​ ​ době používají​ ​ v ​ ​ medicíně​ ​ pro​ ​ různé​ ​ účely.​ ​ Účinky​ ​ vyvolané​ ​ na​ ​ kolagenu​ ​ touto​ ​ technologií​ ​ jsou vyvolány​ ​ hlavně​ ​ teplem,​ ​ které​ ​ se​ ​ tvoří​ ​ ze​ ​ střídavého​ ​ proudu​ ​ pocházejícího​ ​ biologickými tkáněmi.​ ​ Zásadou​ ​ je,​ ​ že​ ​ elektřina​ ​ vždy​ ​ proudí​ ​ tkání​ ​ z ​ ​ výchozího​ ​ bodu​ ​ do​ ​ bodu​ ​ konečného​ ​ a v​ ​ případě​ ​ střídavého​ ​ proudu​ ​ tok​ ​ nastane​ ​ v ​ ​ různých​ ​ směrech.​ ​ Z ​ ​ toho​ ​ důvodu​ ​ jsou​ ​ vždy potřebné​ ​ vstupní​ ​ a ​ ​ výstupní​ ​ body​ ​ - ​ ​ vodiče​ ​ elektrického​ ​ proudu,​ ​ které​ ​ nazýváme​ ​ elektrody.V závislosti​ ​ na​ ​ poloze​ ​ elektrod​ ​ mluvíme​ ​ o ​ ​ monopolárním​ ​ nebo​ ​ bipolárním​ ​ systému.​ ​ Přístroj Mesotherm​ ​ disponuje​ ​ monopolární​ ​ systémem​ ​ - ​ ​ monopolární​ ​ RF.

Monopolární​ ​ RF​​ ​ dosahuje​ ​ vyšší​ ​ hustotu​ ​ energie​ ​ a ​ ​ hlubší​ ​ penetraci​ ​ (hloubka​ ​ 5-6​ ​ mm). Dosažená​ ​ cílová​ ​ teplota​ ​ v ​ ​ tkáni​ ​ je​ ​ 60​ ​ - ​ ​ 65​ ​ ° ​ ​ C,​ ​ na​ ​ povrchu​ ​ pokožky​ ​ 40​ ​ ° ​ ​ C ​ ​ (bez​ ​ poškození pokožky​ ​ díky​ ​ systému​ ​ chlazení).​ ​ Kromě​ ​ účinků​ ​ na​ ​ kolagen​ ​ RF​ ​ indukuje​ ​ revaskularizaci tkáně​ ​ s ​ ​ následnou​ ​ optimální​ ​ obnovou​ ​ buněčného​ ​ metabolismu,​ ​ výrazně​ ​ zlepšuje​ ​ všechny příznaky​ ​ celulitidy,​ ​ umožňuje​ ​ optimální​ ​ hemo-lymfatickou​ ​ drenáž,​ ​ zmenšení​ ​ tukové​ ​ vrstvy​ ​ a jiné​ ​ příznivé​ ​ účinky.

Vakuum​​ ​ (podtlak)​ ​ je​ ​ léčba​ ​ založená​ ​ na​ ​ mechanickém​ ​ odsávacím​ ​ systému,​ ​ který​ ​ vytváří masáž​ ​ tkáně​ ​ (endomasáž)​ ​ s ​ ​ mnoha​ ​ příznivými​ ​ funkcemi,​ ​ včetně​ ​ vyhlazení​ ​ pokožky. Vakuové​ ​ ošetření​ ​ zvýší​ ​ krevní​ ​ cirkulaci,​ ​ a ​ ​ tím​ ​ zlepší​ ​ dodání​ ​ krve​ ​ a ​ ​ živin​ ​ buňkám​ ​ v ​ ​ podkoží. Současně​ ​ jsou​ ​ z ​ ​ ošetřované​ ​ oblasti​ ​ odstraňovány​ ​ toxiny​ ​ a ​ ​ další​ ​ odpadní​ ​ látky.​ ​ Ošetřením​ ​ se také​ ​ podporuje​ ​ tvorba​ ​ kolagenu.

Radiofrekvence​ ​ bipolární

​je​ ​ nejmodernější​ ​ technologie​ ​ využívaná​ ​ pro​ ​ tzv.​ ​ neinvazivní​ ​ facelifting.​ ​ Jako​ ​ první​ ​ klinický efekt​ ​ toto​ ​ ošetření​ ​ poskytne​ ​ kontrakci​ ​ (stažení)​ ​ kolagenových​ ​ vláken,​ ​ čímž​ ​ se​ ​ vyplní povrchové​ ​ vrásky​ ​ a ​ ​ okamžitě​ ​ vyhladí​ ​ tkáň.​ ​ Dlouhodobý​ ​ efekt​ ​ spočívá​ ​ v ​ ​ tvorbě​ ​ nových kolagenových​ ​ i ​ ​ elastinových​ ​ vláken​ ​ a ​ ​ zpevňování​ ​ pleti.​ ​ Monopolární​ ​ RF​ ​ je​ ​ ve​ ​ srovnání​ ​ s bipolární​ ​ "silnější",​ ​ proniká​ ​ do​ ​ větší​ ​ hloubky​ ​ kůže​ ​ a ​ ​ zvolený​ ​ typ​ ​ radiofrekvence​ ​ vždy​ ​ záleží na​ ​ konkrétním​ ​ stavu​ ​ pleti​ ​ klienta.​ ​ Endomasáž,​ ​ která​ ​ je​ ​ součástí​ ​ ošetření,​ ​ přispívá​ ​ k ​ ​ odvodu odpadních​ ​ látek​ ​ do​ ​ příslušných​ ​ lymfatických​ ​ cest​ ​ a ​ ​ k ​ ​ vyhlazení​ ​ pokožky.

Podrobnější​ ​ informace

Střídavé​ ​ proudy​ ​ s ​ ​ vlnovými​ ​ délkami​ ​ v ​ ​ rozsahu​ ​ radiofrekvence​ ​ (RF)​ ​ se​ ​ v ​ ​ současné​ ​ době používají​ ​ v ​ ​ medicíně​ ​ pro​ ​ různé​ ​ účely.​ ​ Účinky​ ​ vyvolané​ ​ na​ ​ kolagenu​ ​ touto​ ​ technologií​ ​ jsou vyvolány​ ​ hlavně​ ​ teplem,​ ​ které​ ​ se​ ​ tvoří​ ​ ze​ ​ střídavého​ ​ proudu​ ​ procházejícího​ ​ biologickými tkáněmi.​ ​ Zásadou​ ​ je,​ ​ že​ ​ elektřina​ ​ vždy​ ​ proudí​ ​ tkání​ ​ z ​ ​ výchozího​ ​ bodu​ ​ do​ ​ bodu​ ​ konečného​ ​ a v​ ​ případě​ ​ střídavého​ ​ proudu​ ​ tok​ ​ nastane​ ​ v ​ ​ různých​ ​ směrech.​ ​ Z ​ ​ toho​ ​ důvodu​ ​ jsou​ ​ vždy potřebné​ ​ vstupní​ ​ a ​ ​ výstupní​ ​ body​ ​ - ​ ​ vodiče​ ​ elektrického​ ​ proudu,​ ​ které​ ​ nazýváme​ ​ elektrody.​ ​ V závislosti​ ​ na​ ​ poloze​ ​ elektrod​ ​ mluvíme​ ​ o ​ ​ monopolárním​ ​ nebo​ ​ bipolárním​ ​ systému.​ ​ Přístroj FUSIOMED​ ​ ICE​ ​ disponuje​ ​ v ​ ​ rámci​ ​ ošetření​ ​ obličeje​ ​ oběma​ ​ systémy​ ​ - ​ ​ monopolární​ ​ i bipolární​ ​ RF.​ ​ Monopolární​ ​ RF​ ​ dosahuje​ ​ vyšší​ ​ hustotu​ ​ energie​ ​ a ​ ​ hlubší​ ​ penetraci​ ​ (hloubka 5-6​ ​ mm).​ ​ Dosažená​ ​ cílová​ ​ teplota​ ​ v ​ ​ tkáni​ ​ je​ ​ 60​ ​ - ​ ​ 65​ ​ ° ​ ​ C,​ ​ na​ ​ povrchu​ ​ pokožky​ ​ 40​ ​ ° ​ ​ C ​ ​ (bez poškození​ ​ pokožky​ ​ díky​ ​ systému​ ​ chlazení).​ ​ Kromě​ ​ účinků​ ​ na​ ​ kolagen​ ​ RF​ ​ indukuje revaskularizaci​ ​ tkáně​ ​ s ​ ​ následnou​ ​ optimální​ ​ obnovou​ ​ buněčného​ ​ metabolismu,​ ​ výrazně zlepšuje​ ​ všechny​ ​ příznaky​ ​ celulitidy,​ ​ umožňuje​ ​ optimální​ ​ hemo-lymfatickou​ ​ drenáž, zmenšení​ ​ tukové​ ​ vrstvy​ ​ a ​ ​ jiné​ ​ příznivé​ ​ účinky.​ ​ Vakuum​ ​ (podtlak)​ ​ je​ ​ léčba​ ​ založená​ ​ na mechanickém​ ​ odsávacím​ ​ systému,​ ​ který​ ​ vytváří​ ​ masáž​ ​ tkáně​ ​ (endomasáž)​ ​ s ​ ​ mnoha příznivými​ ​ funkcemi,​ ​ včetně​ ​ vyhlazení​ ​ pokožky.​ ​ Vakuové​ ​ ošetření​ ​ zvýší​ ​ krevní​ ​ cirkulaci,​ ​ a tím​ ​ zlepší​ ​ dodání​ ​ krve​ ​ a ​ ​ živin​ ​ buňkám​ ​ v ​ ​ podkoží.​ ​ Současně​ ​ jsou​ ​ z ​ ​ ošetřované​ ​ oblasti odstraňovány​ ​ toxiny​ ​ a ​ ​ další​ ​ odpadní​ ​ látky.​ ​ Ošetřením​ ​ se​ ​ také​ ​ podporuje​ ​ tvorba​ ​ kolagenu.
Cena​ : ​ ​ 1100kč 

Elektroporace

technika,​ ​ při​ ​ které​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ lokálnímu​ ​ použití​ ​ krátkých​ ​ a ​ ​ intenzivních​ ​ elektrických​ ​ impulsů způsobujících​ ​ propustnost​ ​ buněčné​ ​ membrány.​ ​ Tím​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ pronikání​ ​ aplikovaných účinných​ ​ látek​ ​ přímo​ ​ do​ ​ buňky​ ​ a ​ ​ zvyšuje​ ​ se​ ​ tak​ ​ vliv​ ​ těchto​ ​ látek​ ​ v ​ ​ tkáni.

Podrobnější​ ​ informace

K​ ​ dosažení​ ​ maximálních​ ​ výsledků​ ​ ošetření​ ​ pleti​ ​ využíváme​ ​ nejnovější​ ​ technologii neinvazivní​ ​ mezoterapie​ ​ elektroporací.​ ​ Do​ ​ pokožky​ ​ obličeje,​ ​ krku,​ ​ dekoltu​ ​ nebo​ ​ celého​ ​ těla jsou​ ​ aplikovány​ ​ aktivní​ ​ látky​ ​ a ​ ​ to​ ​ dokonalou​ ​ elektroporační​ ​ infiltrací. Prostřednictvím​ ​ střídavého​ ​ elektroporačního​ ​ proudu​ ​ zajistíme​ ​ kontinuální​ ​ změnu​ ​ polarizace. Díky​ ​ otevření​ ​ mezibuněčných​ ​ kanálků​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ penetraci​ ​ aktivních​ ​ látek​ ​ přes​ ​ dielektrickoubariéru​ ​ do​ ​ hlubších​ ​ vrstev​ ​ pokožky.​ ​ Výsledkem​ ​ tohoto​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ dosažení​ ​ optimální hydratace​ ​ kůže,​ ​ mikrostimulace​ ​ kožních​ ​ cév​ ​ a ​ ​ liftingového​ ​ účinku.

Mikrojehličková​ ​ radiofrekvence

umožňuje​ ​ ošetření​ ​ i ​ ​ hlubších​ ​ vrásek​ ​ a ​ ​ poskytuje​ ​ vysoce​ ​ účinnou​ ​ remodelaci​ ​ kontur, zpevnění​ ​ kůže,​ ​ redukci​ ​ jizviček.​ ​ Případnou​ ​ bolestivost​ ​ ošetření​ ​ lehce​ ​ ztlumíme​ ​ anestetickým krémem.

Jedná​ ​ se​ ​ o ​ ​ rejuvenační​ ​ ošetření​ ​ radiofrekvencí​ ​ aplikované​ ​ pomocí​ ​ mnoha​ ​ jehliček​ ​ různé délky​ ​ (výběr​ ​ dle​ ​ typu​ ​ ošetření​ ​ a ​ ​ ošetřované​ ​ oblasti),​ ​ které​ ​ se​ ​ zanořují​ ​ do​ ​ pokožky. Výsledkem​ ​ je​ ​ vypnutí​ ​ kontur​ ​ tváře,​ ​ redukce​ ​ i ​ ​ hlubokých​ ​ vrásek​ ​ a ​ ​ pórů,​ ​ redukce​ ​ přehnané tvorby​ ​ kožního​ ​ mazu,​ ​ jizev​ ​ různého​ ​ původu​ ​ a ​ ​ strií.

Podrobnější​ ​ informace

Při​ ​ aplikaci​ ​ je​ ​ kůže​ ​ vtahována​ ​ prostřednictvím​ ​ vakua​ ​ do​ ​ dutiny​ ​ a ​ ​ propíchnuta​ ​ mikro-jehliček, které​ ​ vytvoří​ ​ tisíce​ ​ drobných​ ​ ranek.​ ​ S ​ ​ paralelním​ ​ působením​ ​ monopolární​ ​ radiofrekvence dochází​ ​ ke​ ​ zpevnění​ ​ a ​ ​ remodelaci​ ​ vnitřních​ ​ tkání,​ ​ současně​ ​ je​ ​ i ​ ​ aplikován​ ​ koncentrát aktivních​ ​ látek.​ ​ Principem​ ​ mikrojehličkové​ ​ mezoterapie​ ​ je​ ​ stimulace​ ​ růstových​ ​ faktorů. Fibroblasty,​ ​ které​ ​ tvoří​ ​ novou​ ​ mezibuněčnou​ ​ hmotu,​ ​ se​ ​ přesouvají​ ​ do​ ​ místa​ ​ poškození.​ ​ Zde tvoří​ ​ novou​ ​ podpůrnou​ ​ strukturu,​ ​ kolagen​ ​ a ​ ​ následně​ ​ elastinová​ ​ vlákna.

Následně​ ​ může​ ​ být​ ​ provedena​ ​ neinvazivní​ ​ mezoterapie​ ​ elektroporací​ ​ se​ ​ současnou​ ​ aplikací vysoce​ ​ výživného​ ​ koncentrátu​ ​ s ​ ​ rostlinnými​ ​ kmenovými​ ​ buňkami,​ ​ s ​ ​ aktivními​ ​ látkami poslední​ ​ generace,​ ​ vitaminy,​ ​ minerály​ ​ s ​ ​ dokonalým​ ​ průnikem​ ​ až​ ​ do​ ​ nejhlubších​ ​ vrstev pokožky​ ​ k ​ ​ optimální​ ​ výživě​ ​ aktivních​ ​ buněk,​ ​ a ​ ​ tím​ ​ i ​ ​ k ​ ​ tvorbě​ ​ omlazené​ ​ zdravé​ ​ pokožky.

Mikrojehličková​ ​ mezoterapie​ ​ (dermaroller)

Skvělé​ ​ ošetření​ ​ pro​ ​ vypnutí​ ​ ochablé​ ​ kůže,​ ​ redukci​ ​ strií​ ​ (např​ ​ v ​ ​ oblasti​ ​ břicha,​ ​ beder,​ ​ poprsí​ ​ , stehen,​ ​ paží...),​ ​ ​ jizev​ ​ po​ ​ akné,​ ​ hlubokých​ ​ vrásek​ ​ v ​ ​ dekoltu.​ ​ V ​ ​ ceně​ ​ je​ ​ 1x​ ​ ampule koncentrátu​ ​ aktivních​ ​ látek​ ​ + ​ ​ nadstandardní​ ​ péče​ ​ lékařskou​ ​ kosmetikou.

Podrobnější​ ​ informace

Jedná​ ​ se​ ​ o ​ ​ léčebnou​ ​ proceduru​ ​ využívající​ ​ nechirurgické​ ​ lékařskou​ ​ techniku,​ ​ při​ ​ které​ ​ se aplikují​ ​ speciální​ ​ koncentráty​ ​ aktivních​ ​ látek​ ​ do​ ​ kůže​ ​ prostřednictvím​ ​ drobných​ ​ vpichů mikrojehličkami​ ​ (0,5​ ​ až​ ​ 1 ​ ​ mm).​ ​ Principem​ ​ této​ ​ léčebné​ ​ metody​ ​ je​ ​ vytváření​ ​ drobných​ ​ ranek, což​ ​ jednak​ ​ stimuluje​ ​ proces​ ​ hojení​ ​ a ​ ​ jednak​ ​ se​ ​ prostřednictvím​ ​ nich​ ​ vpravují​ ​ přímo​ ​ do střední​ ​ vrstvy​ ​ kůže​ ​ aktivní​ ​ látky​ ​ obsažené​ ​ v ​ ​ aplikovaných​ ​ speciálních​ ​ koncentrátech.

Proces​ ​ hojení​ ​ spočívá​ ​ v ​ ​ uvolnění​ ​ růstových​ ​ faktorů,​ ​ fibroblasty​ ​ se​ ​ přesouvají​ ​ do​ ​ oblasti "poškození",​ ​ tvoří​ ​ novou​ ​ mimobuněčnou​ ​ matrix​ ​ (hmotu)​ ​ - ​ ​ novou​ ​ opěrnou​ ​ strukturu,​ ​ kolagen a​ ​ dochází​ ​ k ​ ​ tvorbě​ ​ nových​ ​ elastinových​ ​ vláken.​ ​ Výsledkem​ ​ jsou​ ​ vyplnění​ ​ vrásek, "zapadlých"​ ​ jizev,​ ​ reorganizace​ ​ jizev,​ ​ zlepšení​ ​ pružnosti​ ​ kůže,​ ​ přeskupení​ ​ pigmentu​ ​ - harmonizace​ ​ barvy​ ​ pleti,​ ​ zpevnění​ ​ pleti,​ ​ redukce​ ​ velikosti​ ​ pórů. 

Laserová​ ​ neablativní​ ​ rejuvenace

Jedná​ ​ se​ ​ o ​ ​ neinvazivní​ ​ a ​ ​ bezbolestné​ ​ ošetření​ ​ pleti,​ ​ jehož​ ​ výsledkem​ ​ je​ ​ omlazení​ ​ a regenerace​ ​ pokožky.Do​ ​ hloubky​ ​ kůže,​ ​ pronikající​ ​ laserový​ ​ paprsek,​ ​ nastartuje​ ​ omlazující procesy​ ​ v ​ ​ kůži.​ ​ Pleť​ ​ se​ ​ následující​ ​ týdny​ ​ a ​ ​ měsíce​ ​ vypíná,​ ​ vyhlazuje​ ​ a ​ ​ vrásky​ ​ se​ ​ redukují. Prostřednictvím​ ​ kalibrovaného​ ​ pulsního​ ​ světla​ ​ je​ ​ aktivována​ ​ nová​ ​ tvorba​ ​ kolagenních vláken,​ ​ díky​ ​ čemuž​ ​ je​ ​ pleť​ ​ vypnutá​ ​ a ​ ​ získává​ ​ mladistvý​ ​ vzhled.

Podrobnější​ ​ informace

Vysoce​ ​ intenzivní​ ​ polychromatické​ ​ světelné​ ​ zdroje​ ​ (IPL)​ ​ emitují​ ​ pulsní​ ​ světlo​ ​ v ​ ​ širokém​ ​ pásu vlnových​ ​ délek​ ​ mezi​ ​ 420​ ​ až​ ​ 1200​ ​ nm.​ ​ CPL​ ​ je​ ​ druh​ ​ IPL,​ ​ ve​ ​ kterém​ ​ se​ ​ široké​ ​ spektrum​ ​ světla upravuje​ ​ pomocí​ ​ tzv.​ ​ cut-off​ ​ filtrů.​ ​ Cut-off​ ​ filtry​ ​ slouží​ ​ k ​ ​ zúžení​ ​ šířky​ ​ pásma​ ​ vlnových​ ​ délek emitovaných​ ​ tak,​ ​ aby​ ​ se​ ​ selektivně​ ​ zaměřili​ ​ na​ ​ různé​ ​ struktury​ ​ v ​ ​ různých​ ​ hloubkách​ ​ pleti. CPL​ ​ technologie​ ​ aplikovaná​ ​ přes​ ​ příslušné​ ​ cut-off​ ​ filtry​ ​ pracuje​ ​ na​ ​ principu​ ​ selektivní fototermolýzy.

Emitované​ ​ světelná​ ​ energie​ ​ je​ ​ absorbována​ ​ v ​ ​ cílových​ ​ strukturách,​ ​ kde​ ​ se​ ​ mění​ ​ na​ ​ teplo​ ​ a způsobí​ ​ destrukci​ ​ nebo​ ​ denaturaci​ ​ cílových​ ​ molekul​ ​ (tepelné​ ​ poškození).​ ​ Tepelné​ ​ poškození je​ ​ však​ ​ žádoucí​ ​ reakcí,​ ​ která​ ​ vede​ ​ k ​ ​ následným​ ​ příznivým​ ​ dějům,​ ​ podle​ ​ toho,​ ​ jakou problematiku​ ​ řešíme,​ ​ a ​ ​ tedy​ ​ na​ ​ kterou​ ​ strukturu​ ​ / ​ ​ struktury​ ​ jsme​ ​ se​ ​ zacílili.

Pro​ ​ redukci​ ​ jemných​ ​ vrásek​ ​ využíváme​ ​ program​ ​ REJUVENACE.​ ​ V ​ ​ tomto​ ​ případě​ ​ jsou cílovými​ ​ strukturami​ ​ (chromatofory)​ ​ voda,​ ​ melanin​ ​ a ​ ​ Porfyrin.​ ​ Zahřátí​ ​ vody​ ​ způsobí​ ​ zahřátí kolagenu​ ​ a ​ ​ výsledkem​ ​ je​ ​ okamžité​ ​ stažení​ ​ kolagenových​ ​ vláken​ ​ (okamžitý​ ​ liftingový​ ​ efekt). Následně​ ​ se​ ​ tvoří​ ​ nová​ ​ kolagenová​ ​ vlákna​ ​ (dlouhodobý​ ​ výplňový​ ​ efekt).​ ​ To​ ​ vede​ ​ k celkovému​ ​ zlepšení​ ​ struktury​ ​ pokožky.​ ​ Tepelná​ ​ destrukce​ ​ nahromaděného​ ​ melaninu​ ​ vede​ ​ k prosvětlení​ ​ pigmentových​ ​ skvrn​ ​ a ​ ​ barevnému​ ​ sjednocení​ ​ pokožky.​ ​ Destrukce​ ​ porfyrinu obsaženého​ ​ v ​ ​ krevním​ ​ hemoglobinu​ ​ vede​ ​ k ​ ​ "vyčištění"​ ​ kapilár​ ​ a ​ ​ celkově​ ​ k ​ ​ redukci​ ​ zarudnutí.

​Aplikace​ ​ mezonití

FACELIFT​ ​ vstřebatelnými​ ​ nitěmi​ ​ je​ ​ první​ ​ okamžitý​ ​ lifting​ ​ bez​ ​ skalpelu. Jedná​ ​ se​ ​ o ​ ​ biokompatibilní​ ​ látku​ ​ s ​ ​ postupným​ ​ vstřebáváním.​ ​ Tato​ ​ látka​ ​ je​ ​ jehlou​ ​ aplikována do​ ​ ​ střední​ ​ vrstvy​ ​ kůže​ ​ téměř​ ​ celé​ ​ tváře,​ ​ krku,​ ​ ev.​ ​ i ​ ​ dekoltu.​ ​ Působením​ ​ účinné​ ​ látky​ ​ ​ dochází následující​ ​ měsíce​ ​ ke​ ​ stimulaci​ ​ tvorby​ ​ nových​ ​ kolagenních​ ​ vláken​ ​ a ​ ​ tím​ ​ k ​ ​ tvorbě​ ​ novépružné​ ​ podpůrné​ ​ matrix.​ ​ Vrásky​ ​ se​ ​ vyhladí,​ ​ pleť​ ​ se​ ​ zpevní,​ ​ vypne​ ​ a ​ ​ tento​ ​ stav,​ ​ včetně omezeného​ ​ poklesu​ ​ kontur​ ​ přetrvává​ ​ dle​ ​ výběru​ ​ produktu​ ​ 2-3roky.​ ​ Tato​ ​ metoda​ ​ nikterak nezatěžuje​ ​ kůži​ ​ váhou​ ​ (nejde​ ​ o ​ ​ výplně​ ​ ​ kyselinou​ ​ hyaluronovou).

Podrobnější​ ​ informace

Nejnovější​ ​ technologie​ ​ miniinvazivního​ ​ liftingu​ ​ pomocí​ ​ aplikace​ ​ tzv.​ ​ mezonití,​ ​ jejichž zavedení​ ​ do​ ​ měkkých​ ​ tkání​ ​ obličeje​ ​ a ​ ​ těla​ ​ vede​ ​ k ​ ​ tvorbě​ ​ kolagenových​ ​ sítí.​ ​ Umístění​ ​ nití probíhá​ ​ pomocí​ ​ injekční​ ​ jehly​ ​ (vodiče).​ ​ Mezonitě​ ​ jsou​ ​ tenké,​ ​ vyrobené​ ​ z ​ ​ bezpečného polydioxanonu​ ​ a ​ ​ jsou​ ​ hypoalergenní.

Vysoká​ ​ odolnost​ ​ mezonití​ ​ umožňuje​ ​ vytvořit​ ​ kostru,​ ​ která​ ​ vyplní​ ​ tkáně​ ​ a ​ ​ vyzdvihne​ ​ je,​ ​ aniž by​ ​ vytvářela​ ​ pocit​ ​ vnitřního​ ​ napětí​ ​ nebo​ ​ deformovala​ ​ pokožku.​ ​ Vstřebané​ ​ nitě​ ​ tvoří​ ​ nový kolagen​ ​ bez​ ​ újmy​ ​ na​ ​ mikrocirkulaci​ ​ tkání​ ​ v ​ ​ partiích,​ ​ kde​ ​ jsou​ ​ vedeny.​ ​ Odpadá​ ​ tak​ ​ riziko zhuštění​ ​ vaziva,​ ​ které​ ​ vzniká​ ​ po​ ​ aplikaci​ ​ nití​ ​ o ​ ​ větším​ ​ průměru.​ ​ Tato​ ​ procedura​ ​ nezanechává jizvy​ ​ a ​ ​ bodová​ ​ místa​ ​ vpichu​ ​ se​ ​ hojí​ ​ velmi​ ​ rychle.

Pomocí​ ​ jehly​ ​ se​ ​ do​ ​ problémové​ ​ oblasti​ ​ zavede​ ​ potřebný​ ​ počet​ ​ mezonití,​ ​ obalených kyselinou​ ​ polymléčnou.​ ​ Aplikace​ ​ nití​ ​ příčně​ ​ ke​ ​ směru​ ​ svalových​ ​ vláken​ ​ poskytuje​ ​ posílení​ ​ a lifting​ ​ svalů,​ ​ naopak​ ​ jejich​ ​ zavedení​ ​ podél​ ​ směru​ ​ svalových​ ​ vláken​ ​ poskytuje​ ​ relaxační účinek​ ​ podobný​ ​ botulotoxinovému​ ​ efektu.​ ​ Po​ ​ aplikaci​ ​ mezonití​ ​ se​ ​ tvoří​ ​ kolagen​ ​ kolem materiálu​ ​ a ​ ​ vytváří​ ​ se​ ​ udržující​ ​ „kostra“,​ ​ která​ ​ v ​ ​ kůži​ ​ zůstává​ ​ i ​ ​ po​ ​ vstřebání​ ​ nití. 

Výplně​ ​ kyselinou​ ​ hyaluronovou

Tato​ ​ revoluční​ ​ metoda​ ​ vyplňuje​ ​ vrásky​ ​ kyselinou,​ ​ kterou​ ​ naše​ ​ kožní​ ​ tkáň​ ​ obsahuje přirozeně,​ ​ jen​ ​ s ​ ​ přibývajícím​ ​ věkem​ ​ její​ ​ obsah​ ​ klesá.​ ​ ​ Vyplnění​ ​ vrásek​ ​ prostřednictvím kyseliny​ ​ hyaluronové​ ​ patří​ ​ mezi​ ​ neinvazivní​ ​ zákroky,​ ​ které​ ​ zatěžují​ ​ klienta​ ​ minimálně​ . Výsledek​ ​ se​ ​ dostaví​ ​ okamžitě.

Podrobnější​ ​ informace

Kvůli​ ​ ubývající​ ​ kyselině​ ​ hyaluronové​ ​ ztrácí​ ​ naše​ ​ pleť​ ​ hladkost​ ​ i ​ ​ svůj​ ​ přirozený​ ​ vzhled.​ ​ S ​ ​ její pomocí​ ​ ale​ ​ dokážeme​ ​ eliminovat​ ​ vrásky​ ​ či​ ​ vyhladit​ ​ tzv.​ ​ nasolabiální​ ​ rýhy,​ ​ tedy​ ​ prohlubně objevující​ ​ se​ ​ mezi​ ​ nosem​ ​ i ​ ​ rty​ . ​ ​ Kyselina​ ​ hyaluronová​ ​ pomáhá​ ​ rovněž​ ​ odstranit​ ​ kruhy​ ​ pod očima.

Dermatologické​ ​ výplně,​ ​ efekt​ ​ vydrží​ ​ 6 ​ ​ - ​ ​ 12​ ​ měsíců

Odstranění​ ​ kruhů​ ​ pod​ ​ očima,​ ​ vějířky​ ​ kolem​ ​ očí,​ ​ rty,​ ​ tváře​ ​ ...

Plazmaterapie​​ ​ ( ​plazmalifting)

Jde o maximálně efektivní omlazovací metodu, která působí na buněčné úrovni za pomoci naší​ ​ vlastní​ ​ krevní​ ​ plazmy​ ​ obohacené​ ​ o ​ ​ krevní​ ​ destičky, Je​ ​ jednou​ ​ z ​ ​ mála​ ​ možností,​ ​ jak​ ​ zregenerovat​ ​ pokožku​ ​ zevnitř​ ​ a ​ ​ obnovit​ ​ její​ ​ kvalitu. Jedná se o „autologní“ metodu, která využívá k omlazení pleti vlastní krev a to přímo krevní plazmu klienta, která se separuje centrifugací. Krevní plazma je bohatá na růstové faktory, které ovlivňují proces hojení a regenerace pokožky vlastní cestou. Maximum růstových faktorů, obsažených v trombocytech (krevních destičkách), se v plazmě uvolní a stimuluje díky přidání unikátního aktivátoru. Aktivovaná plazma se aplikuje do pokožky běžnými technikami mezoterapie. Výsledkem je pokožka zpevněná, projasněná, s mladistvým a svěžím vzhledem s dlouhodobým efektem. Obrovskou výhodou při omlazení vlastní plazmou je​ ​ to,​ ​ že​ ​ tělo​ ​ nemusí​ ​ přijímat​ ​ žádné​ ​ umělé​ ​ látky​ ​ ani​ ​ synteticky​ ​ vytvořené​ ​ materiály.
Ošetření je nenáročné pro klienta a bezbolestné, protože na oblast vpichu je předem nanesena anestetická znecitlivující mast. Klientovi lékař odebere určité malé množství krve. Před klientem je ve speciálním přístroji za vysoké frekvence odstředěna a oddělena plazma od krve. Výslednou plazmu lékař použije při aplikaci rejuvenačních technik, např. mezoterapie,​ ​ nebo​ ​ jako​ ​ výplňový​ ​ materiál.
Pouze certifikované zkumavky odpovídají mezinárodním standardům kvality a mohou zajistit bezpečnost​ ​ a ​ ​ účinnost​ ​ procedury.

Výhody:

Chemický​ ​ peeling

Chemický​ ​ peeling​ ​ se​ ​ používá​ ​ k ​ ​ vyhlazení​ ​ mikrovrásek,​ ​ zjemnění​ ​ hlubokých​ ​ vrásek, vyhlazení​ ​ jizev​ ​ po​ ​ neštovicích,​ ​ úrazech​ ​ a ​ ​ akné,​ ​ rozjasnění​ ​ unavené​ ​ pleti,​ ​ odstranění pigmentových​ ​ skvrn,​ ​ barevného​ ​ sjednocení​ ​ pleti​ ​ a ​ ​ hloubkovou​ ​ regeneraci​ ​ kůže. s​ ​ aplikací​ ​ kyseliny​ ​ mandlové,​ ​ glykolové,​ ​ ferulové,​ ​ glykolové,​ ​ nebo​ ​ azaleové​ ​ (povětšinou​ ​ však jde​ ​ o ​ ​ kombinaci​ ​ několika​ ​ kyselin).

Jde​ ​ o ​ ​ ošetření,​ ​ při​ ​ kterém​ ​ na​ ​ pleť​ ​ aplikovaná​ ​ kyselina​ ​ irituje​ ​ kůži​ ​ a ​ ​ tím​ ​ stimuluje​ ​ její​ ​ vlastní regenerační​ ​ a ​ ​ hojivé​ ​ schopnosti.​ ​ Pleť​ ​ se​ ​ tak​ ​ mění​ ​ v ​ ​ svěží,​ ​ rozjasněnou,​ ​ vypnutou,​ ​ s harmonizovanou​ ​ texturou​ ​ i ​ ​ barvou,​ ​ s ​ ​ redukcí​ ​ vrásek​ ​ i ​ ​ pigmentových​ ​ skvrn.​ ​ Ošetření​ ​ je vhodné​ ​ pro​ ​ všechny​ ​ typy​ ​ pleti.​ ​ Doporučujeme​ ​ při​ ​ jednom​ ​ ošetření​ ​ provést​ ​ kompletní ošetření​ ​ tváře,​ ​ krku,​ ​ dekoltu​ ​ i ​ ​ hřbetní​ ​ strany​ ​ rukou​ ​ – ​ ​ efekt​ ​ tak​ ​ bude​ ​ skvělý,​ ​ ucelený.

Podrobnější​ ​ informace

Jde​ ​ o ​ ​ ošetření,​ ​ při​ ​ kterém​ ​ na​ ​ pleť​ ​ aplikovaná​ ​ kyselina​ ​ irituje​ ​ kůži​ ​ a ​ ​ tím​ ​ stimuluje​ ​ její​ ​ vlastní regenerační​ ​ a ​ ​ hojivé​ ​ schopnosti.​ ​ Pleť​ ​ se​ ​ tak​ ​ mění​ ​ v ​ ​ svěží,​ ​ rozjasněnou,​ ​ vypnutou,​ ​ s harmonizovanou​ ​ texturou​ ​ i ​ ​ barvou,​ ​ s ​ ​ redukcí​ ​ vrásek​ ​ i ​ ​ pigmentových​ ​ skvrn.​ ​ Ošetření​ ​ je vhodné​ ​ pro​ ​ všechny​ ​ typy​ ​ pleti.​ ​ Doporučujeme​ ​ při​ ​ jednom​ ​ ošetření​ ​ provést​ ​ kompletní ošetření​ ​ tváře,​ ​ krku,​ ​ dekoltu​ ​ i ​ ​ hřbetní​ ​ strany​ ​ rukou​ ​ – ​ ​ efekt​ ​ tak​ ​ bude​ ​ skvělý,​ ​ ucelený. Zákrok​ ​ trvá​ ​ zhruba​ ​ 30-45​ ​ min.​ ​ Na​ ​ očištěnou​ ​ a ​ ​ odmaštěnou​ ​ kůži​ ​ se​ ​ aplikuje​ ​ ovocná​ ​ kyselina, která​ ​ se​ ​ nechá​ ​ působit​ ​ zpravidla​ ​ několik​ ​ minut.​ ​ Pak​ ​ se​ ​ účinek​ ​ kyseliny​ ​ zastaví​ ​ neutralizací. Během​ ​ ošetření​ ​ může​ ​ klientka​ ​ cítit​ ​ mírný​ ​ pocit​ ​ tepla​ ​ nebo​ ​ lehké​ ​ pálení.​ ​ Ve​ ​ výjimečných případech​ ​ může​ ​ dojít​ ​ k ​ ​ začervenání​ ​ pokožky,​ ​ které​ ​ ale​ ​ během​ ​ několika​ ​ následujících​ ​ hodin zmizí. 

Aplikace​ ​ botoxu

Přípravek​ ​ s ​ ​ odvozeným​ ​ názvem​ ​ obsahuje​ ​ látku​ ​ botulotoxin.​ ​ Ten​ ​ vykazuje​ ​ schopnost zablokovat​ ​ nervové​ ​ zakončení​ ​ ve​ ​ svalu.​ ​ Toho​ ​ využívá​ ​ řadu​ ​ let​ ​ estetická​ ​ medicína​ ​ k vyhlazování​ ​ vrásek.

Botox​ ​ se​ ​ aplikuje​ ​ tenkou​ ​ jehličkou​ ​ ve​ ​ velmi​ ​ nízkých​ ​ dávkách​ ​ do​ ​ svalů.​ ​ Účinkem​ ​ Botoxu dojde​ ​ k ​ ​ dočasnému​ ​ přerušení​ ​ nervosvalového​ ​ přenosu​ ​ vzduchu,​ ​ a ​ ​ tím​ ​ k ​ ​ požadovanému svalovému​ ​ uvolnění.​ ​ Výsledkem​ ​ je​ ​ vypnutí​ ​ pleti​ ​ a ​ ​ vyhlazení​ ​ vrásek.​ ​ Zákrok​ ​ se​ ​ provádí ambulantně​ ​ a ​ ​ je​ ​ časově​ ​ i ​ ​ fyzicky​ ​ nenáročný. Botox​ ​ se​ ​ často​ ​ používá​ ​ jako​ ​ součást​ ​ kombinační​ ​ léčby,​ ​ zejména​ ​ s ​ ​ intradermálními implantáty​ ​ nebo​ ​ s ​ ​ transdermálním​ ​ kolagenem,​ ​ k ​ ​ dosažení​ ​ dokonalejšího​ ​ celkového výsledku.​ ​ Botox​ ​ je​ ​ možno​ ​ kombinovat​ ​ s ​ ​ chemickým​ ​ peelingem​ ​ kyselinou​ ​ glykolovou​ ​ s vyhlazujícím​ ​ účinkem​ ​ na​ ​ pleť.

Účinek​ ​ Botoxu​ ​ nastupuje​ ​ 2-3​ ​ dny​ ​ po​ ​ aplikaci​ ​ a ​ ​ plného​ ​ rozsahu​ ​ dosáhne​ ​ obvykle​ ​ do​ ​ 7 ​ ​ dnů. Efekt​ ​ přetrvává​ ​ obvykle​ ​ 3-6​ ​ měsíců​ ​ po​ ​ první​ ​ aplikaci​ ​ a ​ ​ každý​ ​ má​ ​ tudíž​ ​ možnost​ ​ rozhodnout se,​ ​ zda​ ​ mu​ ​ tato​ ​ metoda​ ​ vyhovuje.​ ​ Po​ ​ opakovaných​ ​ aplikacích​ ​ se​ ​ účinek​ ​ prodlužuje.

HIFU​ ​ – ​ ​ Ultherapy

HIFU​ ​ – ​ ​ Ultherapy omlazení​ ​ obličeje​ ​ až​ ​ o ​ ​ 10​ ​ let​ ​ podobné​ ​ chirurgickému​ ​ ​ řešení Revoluční​ ​ technologie​ ​ SMAS​ ​ Facelift​ ​ (superficiální​ ​ muskulární​ ​ aponeurotický​ ​ systém) prováděná​ ​ za​ ​ pomoci​ ​ vysoce​ ​ intenzivního​ ​ fokusovaného​ ​ ultrazvuku,​ ​ který​ ​ byl​ ​ vyvinut​ ​ na amerických​ ​ klinikách​ ​ a ​ ​ v ​ ​ roce​ ​ 2011​ ​ získal​ ​ FDA​ ​ a ​ ​ CE​ ​ certifikaci.​ ​ V ​ ​ roce​ ​ 2015​ ​ byla​ ​ tato technologie​ ​ zhodnocena​ ​ americkými​ ​ chirurgy,​ ​ jako​ ​ jedna​ ​ z ​ ​ převratných​ ​ a ​ ​ nejúčinnějších neinvazivních​ ​ metod.

Působením technologie SMAS Facelift dojde v místě ošetřeného podkoží k vytvoření husté 3D matrice koagulačních bodů, které vyvolají postupné zpevňování podpůrné tkáně. Dochází k termální koagulace na SMAS (povrchový svalový aponeurální systém), fascii, hlubokou dermis a podkožní vazivovou tkáň s gradujícím výsledkem v napnutí pokožky a její rejuvenaci.

Podobně jako u jiných ultrazvukových aplikací se na pokožku přiloží hladká ultrazvuková hlavice. Ultrazvukovou hlavicí jsou následně vysílány přesně cílené impulsy intenzivního ultrazvuku do hloubky 4 - 5 mm podpůrného tkáně, dosahují se tu nejlepší liftingové výsledky. Pokožka reaguje na dodanou energii tvorbou nového kolagenu, díky kterému se postupně​ ​ zpevní​ ​ a ​ ​ vypne.

SMAS Facelift neřeší jen projev stárnutí pleti, ale zejména jeho příčinu - nejde o vyhlazení zvenku, ale zevnitř. Díky obnovení tvorby kolagenu (jeho nedostatečná tvorba je příčinou vzniku​ ​ vrásek​ ​ a ​ ​ ochabnutí​ ​ pleti)​ ​ si​ ​ vaše​ ​ pokožka​ ​ udrží​ ​ mladistvější​ ​ vzhled​ ​ dlouho.