TECHNOLOGIE - COAXMED


Přístroj​ ​ CoaXMED​ ​ je​ ​ vybaven​ ​ speciálními,​ ​ prakticky​ ​ navrženými​ ​ aplikátory​ ​ nové​ ​ generace pro​ ​ současné​ ​ působení​ ​ různých​ ​ technologií​ ​ ošetření,​ ​ čímž​ ​ se​ ​ dosahuje​ ​ žádoucích​ ​ výsledků na​ ​ obličeji​ ​ i ​ ​ na​ ​ těle​ ​ rychleji​ ​ a ​ ​ efektivněji.​ ​ Odborné​ ​ ošetření​ ​ je​ ​ efektivní,​ ​ bezbolestné, bezpečné,​ ​ rychlé,​ ​ bez​ ​ potřeby​ ​ následné​ ​ rekonvalescence.

Přístroj​ ​ CoaxMED​ ​ kombinuje​ ​ 5 ​ ​ různých​ ​ technologií​​ ​ ošetření​ ​ v ​ ​ jednom​ ​ přístroji​ ​ pro​ ​ rychlé​ ​ a efektivní​ ​ ošetření​ ​ nedostatků​ ​ tváře​ ​ i ​ ​ těla:

-​ ​ monopolární/​ ​ bipolární/​ ​ tripolární​ ​ radiofrekvenci(​ ​ RF).
-​ ​ mikrojehličkovou​ ​ frakční​ ​ radiofrekvenci,
-​ ​ nízkofrekvenční​ ​ kavitační​ ​ ultrazvuk​ ​ samostatně​ ​ nebo​ ​ v ​ ​ kombinaci​ ​ s ​ ​ monopolární radiofrekvencí, -​ ​ podtlakovou​ ​ rytmickou​ ​ masáž​ ​ (endomasáž),
-​ ​ kryolipodestrukci.

Efekt​ ​ přístrojového​ ​ ošetření:

HIFU​ ​- Ultherapy

SMAS​ ​FACELIFT

Revoluční technologie SMAS Facelift (superficiální muskulární aponeurotický systém) prováděná za pomoci vysoce intenzivního fokusovaného ultrazvuku, který byl vyvinut na amerických klinikách a v roce 2011 získal FDA a CE certifikaci. V roce 2015 byla tato technologie zhodnocena americkými chirurgy, jako jedna z převratných a nejúčinnějších neinvazivních metod.

Působením technologie SMAS Facelift dojde v místě ošetřeného podkoží k vytvoření husté 3D matrice koagulačních bodů, které vyvolají postupné zpevňování podpůrné tkáně. Dochází k termální koagulace na SMAS (povrchový svalový aponeurální systém), fascii, hlubokou dermis a podkožní​ ​ vazivovou​ ​ tkáň​ ​ s ​ ​ gradujícím​ ​ výsledkem​ ​ v ​ ​ napnutí​ ​ pokožky​ ​ a ​ ​ její​ ​ rejuvenaci.

Podobně jako u jiných ultrazvukových aplikací se na pokožku přiloží hladká ultrazvuková hlavice. Ultrazvukovou hlavicí jsou následně vysílány přesně cílené impulsy intenzivního ultrazvuku do hloubky 4 - 5 mm podpůrného tkáně, dosahují se tu nejlepší liftingové výsledky. Pokožka reaguje na​ ​ dodanou​ ​ energii​ ​ tvorbou​ ​ nového​ ​ kolagenu,​ ​ díky​ ​ kterému​ ​ se​ ​ postupně​ ​ zpevní​ ​ a ​ ​ vypne.

SMAS Facelift neřeší jen projev stárnutí pleti, ale zejména jeho příčinu - nejde o vyhlazení zvenku, ale zevnitř. Díky obnovení tvorby kolagenu (jeho nedostatečná tvorba je příčinou vzniku vrásek​ ​ a ​ ​ ochabnutí​ ​ pleti)​ ​ si​ ​ vaše​ ​ pokožka​ ​ udrží​ ​ mladistvější​ ​ vzhled​ ​ dlouho. 

PRP​ ​TERAPIE

OMLAZENÍ​ ​ VLASTNÍ​ ​ PLAZMOU

Revoluční​ ​ novinka​ ​ v ​ ​ estetické​ ​ medicíně,​ ​ která​ ​ spojuje​ ​ dva​ ​ léčebné​ ​ koncepty​ ​ do​ ​ jednoho​ ​ za účelem​ ​ dosažení​ ​ přirozených​ ​ výsledků.​ ​ Autologní​ ​ plazma​ ​ bohatá​ ​ na​ ​ krevní​ ​ destičky​ ​ v kombinaci​ ​ s ​ ​ kyselinou​ ​ hyaluronovou​ ​ poskytuje​ ​ pokožce​ ​ hydrataci​ ​ a ​ ​ regeneraci​ ​ v ​ ​ jednom kroku.​ ​ Zvyšuje​ ​ tvorbu​ ​ kolagenu,​ ​ zlepšuje​ ​ pružnost,​ ​ odstín​ ​ a ​ ​ sílu​ ​ pokožky.

Jediná​ ​ lékařsky​ ​ prověřená​ ​ a ​ ​ certifikovaná​ ​ procedura​ ​ pro:

Omlazení​ ​ a ​ ​ regeneraci​ ​ na​ ​ buněčné​ ​ úrovni,​ ​ bez​ ​ změny​ ​ rysů​ ​ obličeje.

Bez​ ​ užití​ ​ jakýchkoliv​ ​ tělu​ ​ cizích​ ​ látek,​ ​ s ​ ​ 0%​ ​ rizik​ ​ a ​ ​ negativních​ ​ reakcí.

Jaké​ ​ problémy​ ​ mi​ ​ RegenPlazma​ ​ vyřeší? Okamžitě:

-odstranění​ ​ vrásek
-stimulace​ ​ vlasových​ ​ kořínků
-odstranění​ ​ kruhů​ ​ pod​ ​ očima
-zlepšení​ ​ struktury​ ​ pleti
-redukce​ ​ a ​ ​ odstranění​ ​ strií​ ​ a ​ ​ jizev
-odstranění​ ​ stop​ ​ po​ ​ akné
-omlazení
-regenerace

Dlouhodobě:

-Stimuluje​ ​ tvorbu​ ​ kolagenu
-Podporuje​ ​ další​ ​ růst​ ​ vlasů
-Nemění​ ​ rysy​ ​ obličeje
-Vyživuje​ ​ pokožku
-Chrání​ ​ pokožku
-Pleť​ ​ je​ ​ odolnější​ ​ vůči​ ​ vnějším​ ​ i ​ ​ vnitřím​ ​ vlivům​ ​ (hormonální​ ​ změny,​ ​ prašné​ ​ prostředí,​ ​ etc...)

Jak​ ​ probíhá​ ​ ošetření​ ?

Ošetření​ ​ RegenPlazma,​ ​ netrvá​ ​ déle​ ​ než-li​ ​ hodinu.​ ​ Lékař​ ​ odebere​ ​ pouhých​ ​ 8 ​ ​ ml​ ​ pacientovy krve.​ ​ Ve​ ​ speciální​ ​ centrifuze​ ​ krev​ ​ odstředí,​ ​ a ​ ​ tím​ ​ získá​ ​ PRP​ ​ připravenou​ ​ k ​ ​ aplikaci.​ ​ Takovou plazmou​ ​ dokáže​ ​ ošetřit​ ​ - ​ ​ alopecii​ ​ (problém​ ​ vypadávání​ ​ vlasů),​ ​ provádí​ ​ se​ ​ s ​ ​ ní​ ​ samozřejmě mezoterapeutické​ ​ ošetření. Díky​ ​ speciální​ ​ technologii​ ​ může​ ​ lékař​ ​ také​ ​ připravit​ ​ i ​ ​ gelovitou​ ​ formu​ ​ plazmy​ ​ pro​ ​ lokální ošetření,​ ​ výplně​ ​ vrásek,​ ​ ošetření​ ​ kruhů​ ​ pod​ ​ očima,​ ​ etc...

Kdy​ ​ uvidím​ ​ výsledky?

Ihned​ ​ po​ ​ ošetření​ ​ si​ ​ všimnete​ ​ jemnějších​ ​ linek​ ​ a ​ ​ redukce​ ​ vrásek.​ ​ Lokality​ ​ jako​ ​ nosoretní​ ​ rýhy nebo​ ​ vrásky​ ​ mezi​ ​ obočím​ ​ jsou​ ​ vyhlazeny.

Dle​ ​ studií​ ​ a ​ ​ zaměření​ ​ je​ ​ efekt​ ​ RegenPlazmy​ ​ hlubší.​ ​ Hlavním​ ​ cílem​ ​ je​ ​ buněčná​ ​ regenerace​ ​ a dlouhodobá​ ​ tvorba​ ​ kolagenních​ ​ formací​ ​ a ​ ​ stimulace​ ​ fibroblastů​ ​ v ​ ​ středních​ ​ a ​ ​ hlubších vrstvách​ ​ kůže.

V​ ​ ošetřených​ ​ oblastech​ ​ se​ ​ RegenPlazma​ ​ pomalu​ ​ vstřebává​ ​ do​ ​ podkoží​ ​ a ​ ​ vytváří​ ​ platformu pro​ ​ silnější​ ​ a ​ ​ odolnější​ ​ kůži​ ​ a ​ ​ zdravější​ ​ vzhled.

Pacienti​ ​ pozorují​ ​ signifikantní​ ​ zlepšení​ ​ vzhledu​ ​ pleti,​ ​ textury​ ​ a ​ ​ tónu​ ​ do​ ​ tří​ ​ týdnů.​ ​ Postupné zlepšování​ ​ celkového​ ​ stavu​ ​ můžete​ ​ pozorovat​ ​ po​ ​ dobu​ ​ 1 ​ ​ roku.​ ​ Efekt​ ​ trvá​ ​ následně​ ​ další​ ​ 1 rok.​ ​ Tzn.​ ​ Jak​ ​ dlouho​ ​ mi​ ​ tento​ ​ zákrok​ ​ pomůže​ ​ zlepšit​ ​ stav​ ​ mojí​ ​ pleti?​ ​ – ​ ​ 2 ​ ​ roky. 

COAXMED

TINTORETO

TINTORETO

XLASE

XLASE

MESOTHERM

MESOTHERM

BODY​ ​ SCAN

BODY​ ​ SCAN

FACE​ ​ SCAN

FACE​ ​ SCAN